Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61605
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Šlekienė, Virginija
Title: Kraštovaizdžio poetika Jono Juškaičio lyrikoje
Other Title: Landscape poetics in Jonas Juškaitis’ poetry
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Literatūrologija. , T. 17, nr. 2 (2015)
Extent: p. 75-87
Date: 2015
Keywords: Jonas Juškaitis;Kraštovaizdžio poetika;Vizijiškumas;Sakralumas;Archajiškumas;Jonas Juškaitis;Landscape poetics;Visionarism;Archaic and sacral ways
Abstract: Straipsnis skirtas kraštovaizdžio poetikai Jono Juškaičio lyrikoje aptarti. Kraštovaizdis traktuojamas kaip gamtos ir kultūros elementų dermė, ypatingu būdu suartinanti gamtą ir žmogų, tampanti jausmų koreliatu. Poetinis kraštovaizdis analizuojamas keliais aspektais. Pirmame poskyryje nusakomos svarbiausios pasaulėvaizdžio dominantės (vizijiškumas, archajiškumas, sakralumas). Tolimesniuose poskyriuose tiriama atskirų erdvių semantika ir kraštovaizdžio pajautimo būdai, aprašomos esminės kraštovaizdžio transformacijos ir jų suteiktos egzistencinės patirtys. Remiamasi Lietuvoje negausių poetinio kraštovaizdžio tyrinėjimų (Vigmanto Butkaus, Viktorijos Daujotytės, Brigitos Speičytės ir kt.) patirtimi
The article discusses the landscape poetics. Here, landscape is understood as a harmonious concord of nature and culture’s elements which bring nature and a man closer to each other in a unique way, becoming the correlate of feelings. The poetic landscape is explored in several aspects. First section deals with the main dominants of the world-view (visionarism, archaic, and sacral ways). The analysis of the semantics of spaces and ways of experiencing the landscape is presented in the following sections. The article also deals with the main transformations of landscape and existential experiences evoked by them. References are made to very few attempts to analyze the landscape (Vigmantas Butkus, Viktorija Daujotytė, Brigita Speičytė, and etc.). The article comes to the conclusion that the landscape constitutes the basis of Juškaitis’ creative world. His poetry is predominated by traditional elements of Lithuanian landscape. The central theme of Juškaitis’ poems explores the idea of home which is a value in itself. Time, seasons, the cycle of a day and night and especially their shifts are important for the exploration of landscape. In Juškaitis’ poetry, the main landscape transformations are experienced at nights and most often during at summer nights
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.23
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61605/1/ISSN1822-7805_2015_T_17_N_2.PG_75-87.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61605
http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.23
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2015, t. 17, nr. 2: Literatūrologija

Files in This Item:
marc.xml7.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

16
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

8
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.