Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61602
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Beley, Oleh
Title: Język wojwodińskich Rusinów w kontekście rozwoju wariantów literackiego języka ukraińskiego koń. XVIII – pocz. XX wieków
Other Title: The language of Rusyns of vojvodina in terms of different ways of Ukrainian literary language development in 18–20th centuries
Is part of: Žmogus ir žodis, 2015, t.17, nr. 3, p. 6-18
Date: 2015
Keywords: Literatūrinė kalba;Literatūrinės kalbos variantas;Kodifikacija;Ekstralingvistiniai faktoriai;Literary language;Literary language variant;Codification;Extralinguistic factors
Abstract: Straipsnyje „Voivodinos rusinų kalba ХVІІІ a. pabaigos ir ХХ a. ukrainiečių literatūrinės kalbos variantų raidos kontekste“ aptariami Voivodinos rusinų kalbos atsiradimo ir vartosenos klausimai, susiję su ХVІІІ a. pabaigos ir ХХ a. laikotarpio ukrainiečių literatūrinės kalbos variantų raida. Atliktas tyrimas parodė, kad rusinai (dabartiniai ukrainiečiai) aptariamuoju laikotarpiu dar neturėjo sąlygų, būtinų bendram literatūrinės kalbos superteritoriniam standartui sukurti. Pagrindinės priežastys – objektyvūs, su kalba nesusiję politiniai ir geografiniai faktoriai. Šiuo istoriniu laikotarpiu ukrainiečių kalba turėjo kelis vartojamus literatūrinės kalbos variantus. ХVІІІ a. viduryje Voivodinos rusinai iš istorinės tėvynės atsinešė ukrainietiškąjį bažnytinės slavų kalbos variantą, tačiau jau XX a. pradžioje pradėjo vartoti literatūrinės kalbos variantą, kurio pagrindą sudarė rusinų ukrainiečių liaudies šnekamoji kalba, kuria buvo kalbama Voivodinos kaimuose. Tokiu būdu, būdami atskirti nuo pagrindinio ukrainiečių kalbos arealo, Voivodinos rusinai sugebėjo išsaugoti savo kultūrinį ir kalbinį identitetą.
The article focuses on the origin and usage of the language of Vojvodian Rusyns in terms of the variability of literary language of Rusyn (Ukrainian) ethnic group from the end of the 18th to the beginning of the 20th centuries. The analysis proved that Rusyns (Ukrainians) had no single panteritorial literary language in the analyzed period. The main reasons were extralinguistic (political and geographical) factors. As a result, the literary language had few different variants: traditional that was based on Old Church Slavonic, and variants based on dialects, e.g. from newly colonized territories of Vojvodina. Being nearly totally isolated from the native Ukrainian land, Vojvodian Rusyns preserved their cultural identity and started to codify their native dialect at the beginning of the 20th century.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.8
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61602
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2015, t. 17, nr. 3: Svetimosios kalbos

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

6
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.