Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61592
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Katinaitė-Kalčiūnienė, Edita
Title: Violation of Onset Constraint in Word‑Initial Syllable (Analysis in English and Lithuanian)
Other Title: Onseto apribojimo (angl. onset constraint) pažeidimai pirmajame žodžio skiemenyje (anglų ir lietuvių kalbų analizė)
Is part of: Žmogus ir žodis, 2015, t.17, nr. 3, p. 54-65
Date: 2015
Keywords: Optimality Theory;Onset;Syllable;Constraint hierarchy;Sonority;Optimalumo Teorija;Onsetas;Skiemuo;Suvaržymų hierarchija;Sonoriškumas
Abstract: ONSET of the word-initial syllables in English and Lithuanian has been investigated in the theoretical framework of Optimality Theory (1397 word-initial syllables in Lithuanian and the same number of word-initial syllables in English). The results of the investigation have shown that the Lithuanian language exhibits fewer cases of ONSET violations in word-initial syllable than the English language. Thus, the Lithuanian language is less marked in this respect. Accordingly, ONSET constraint in Lithuanian may prove to be occupying a higher position in the constraint hierarchy of the Lithuanian language. The hierarchy of constraints in syllable formation in Lithuanian is not established; the present investigation is a contribution towards this end.
Straipsnyje pristatomas onseto tyrimas pirmajame anglų ir lietuvių kalbų žodžių skiemenyje (1397 lietuvių kalbos žodžių pirmieji skiemenys ir tiek pat anglų kalbos žodžių pirmųjų skiemenų). Tyrimas atliktas remiantis generatyvinės lingvistikos Optimalumo teorija, kuri atsirado XX a. pabaigoje kaip atsakas generatyvinei gramatikai, teigusiai, kad kalbos yra valdomos taisyklių. Optimalumo teorija atmeta taisykles, o vietoje jų pateikia universalius apribojimus ir nustato leistiną šių apribojimų pažeidžiamumą kalbose. Universalūs apribojimai pateikiami apribojimų hierarchijoje, kuri skirtingose kalbose taip pat yra skirtinga. Apribojimo pažeidžiamumas priklauso nuo jo vietos apribojimų hierarchijoje: žemiau esantis apribojimas gali būti pažeidžiamas, jeigu jis tenkina hierarchijoje aukščiau esantį apribojimą. Tyrimo metu nustatyta, kad lietuvių kalba pažeidžia universalų onseto principą mažiau nei anglų kalba (321 atvejis anglų kalboje ir 276 atvejai lietuvių kalboje). Šia prasme lietuvių kalba yra mažiau žymėta ir demonstruoja stiprias universalumo tendencijas. Anglų kalboje šis apribojimas užima žemą poziciją apribojimų hierarchijoje, todėl yra toleruojamas. Kadangi lietuvių kalboje onseto apribojimo pažeidimo atvejų yra mažiau nei anglų kalboje, universalus onseto apribojimas gali pasirodyti esąs aukštesnėje apribojimų hierarchijos pozicijoje lietuvių kalboje nei anglų kalboje. Minėta hierarchija lietuvių kalboje nėra nustatyta, todėl šis gretinamasis tyrimas gali būti vertinamas kaip indėlis į jos sudarymą.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.11
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61592
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2015, t. 17, nr. 3: Svetimosios kalbos

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

8
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

32
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.