Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61535
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gulbinskienė, Dalia;Dubovičienė, Tatjana
Title: Language learning motivation of EFL students at LEU
Other Title: LEU anglų kalbos studentų užsienio kalbų mokymosi motyvacija
Is part of: Žmogus ir žodis, 2015, t.17, nr. 3, p. 137-145
Date: 2015
Keywords: Intrinsic motivation;Extrinsic motivation;Self-determination;Achievement motivation;Vidinė motyvacija;Išorinė motyvacija;Integruota motyvacija;Instrumentinė motyvacija;Apsisprendimas;Motyvacijos nebuvimas
Abstract: Learning a foreign language is a process that demands a lot of efforts which should be supported by something that can help to achieve goals of learning. Motivation is responsible for most of our thoughts and deeds. Human motivation is extremely complex both to account for and understand. This paper explores the significance of motivation as a contributing factor in foreign language acquisition. Motivation is the learner’s orientation with regard to the goal of learning a foreign language. Motivation is divided into several types: intrinsic, extrinsic, instrumental, integrative, achievement motivation. The aim of this paper is to try to get an insight into motivating factors of EFL students at the Lithuanian University of Educational Sciences.
Užsienio kalbos mokymasis yra procesas, reikalaujantis daug pastangų, kurios turėtų būti palaikomos motyvuojančių faktorių, padedančių pasiekti mokymosi tikslus. Motyvacija yra atsakinga už didžiąją dalį mūsų minčių ir poelgių. Žmogaus motyvaciją yra sudėtinga apskaičiuoti ir suprasti. Šiame straipsnyje nagrinėjama motyvacijos svarba besimokant užsienio kalbų. Motyvacija yra besimokančiojo orientyras studijuojant užsienio kalbą. Šio straipsnio tikslas yra pabandyti pažvelgti į EFL studentų vidinius ir išorinius motyvuojančius veiksnius Lietuvos edukologijos universitete.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.17
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61535
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2015, t. 17, nr. 3: Svetimosios kalbos

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

8
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.