Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61530
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Koenraad, Ton;Çelik, Serkan;Higgins, Angela;Hillier, Emily
Title: Promoting interactive whiteboard use in language and vocational education: a tale of iTILT and SmartVET EU projects
Other Title: Interaktyvių lentų panaudojimo skatinimas užsienio kalbų ir profesiniame mokyme: apie ES iTILT and SmartVET projektus
Is part of: Žmogus ir žodis, 2015, t.17, nr. 3, p. 146-154
Date: 2015
Keywords: Interactive technology;Language training;Teachers‘ professional competence development;Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas;Interaktyvios technologijos;Kalbų mokymas
Abstract: In this study we provide an overview of the strategies and instruments developed through two European projects to support teacher training and to promote effective use of interactive whiteboards in a variety of subject areas and educational sectors. The two European projects, both funded through the Lifelong Learning Programme of the European Commission, are: Interactive Technologies in Language Teaching (iTILT) and Supporting Continuous Professional Development of Vocational Education and Training (VET) teachers in the use of Interactive Whiteboards (SmartVET). We will outline both projects and report in detail on the outcomes and recommendations resulting from the needs analysis on which both projects based the design of their training models and material. Other results reported include the training practices and resources that were developed, including 1) online training through more than 250 video clips of IWB practice in classrooms in six European countries, some 30 instructional video clips together with additional resources, 2) training handbooks with realistic model materials. We conclude by summarizing the project related research and discussing evaluative data provided by the teachers and the reflections of the trainers / researchers.
Straipsnyje apžvelgiamos strategijos ir priemonės, kurios buvo sukurtos, vykdant du ES projektus, skirtus tobulinti mokytojų profesines kompetencijas ir skatinti efektyvų interaktyvių lentų panaudojimą įvairiose švietimo srityse. Abu projektai „Interaktyvios technologijos kalbų mokyme (iTILT)“ ir „Profesinio rengimo įstaigų mokytojų nuolatinio profesinių kompetencijų tobulinimo stiprinimas naudojant interaktyvias lentas (SmartVET)“ buvo finansuojami iš Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos lėšų. Straipsnyje detaliai aptariami vykdytų projektų rezultatai ir pristatomos rekomendacijos, pagrįstos poreikių analize, kuria buvo remiamasi, renkant medžiagą ir kuriant mokymo modelius. Pateikiami rezultatai apima mokomąją praktiką ir sukurtus resursus, tarp kurių 1) internetinės mokymo priemonės – daugiau nei 250 vaizdo ir 30 mokomųjų įrašų su papildomais resursais, panaudotų praktinių užsiėmimų, vykusių šešiose Europos šalyse, metu ir 2) mokymo vadovėliai su realistine modelių medžiaga. Išvadose pristatomas projektinių tyrimų apibendrinamas, aptariami mokytojų pateiktų vertinimų duomenys ir mokytojų tyrėjų refleksija.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.18
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61530
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2015, t. 17, nr. 3: Svetimosios kalbos

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

12
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.