Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61468
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Žmuida, Eugenijus
Title: Nuo Kuprelio iki Kentauro: mitopoetinės Igno Šeiniaus potekstės
Other Title: From Kuprelis to centaur: mythopoetic implications in Šeinius‘ prose
Is part of: Acta litteraria comparativa, 2017, nr. 8, p. 46-61
Date: 2017
Keywords: Lietuviškoji proza;Mitai;Pasakos;Lithuanian prose;Myth;Folk tales
Abstract: Straipsnyje svarbiausi lietuvių kalba parašyti Igno Šeiniaus kūriniai proza aptariami iš mitopoetikos perspektyvos, pasiremiama loginės analizės, lyginamuoju, analitiniu-kritiniu metodais, ieškoma „amžinųjų“ temų, kreipiamas dėmesys į personažų kūrimo principus ir lyčių santykius. Dalį „klajojančių“ siužetų Šeinius sąmoningai perkūrė modernistine maniera, transformuodamas žinomus siužetus ir juos praturtindamas sava interpretacija. Tačiau Šeiniaus kūriniuose esama ir fabulų, kurios glūdi kūrinių potekstėje autoriui sąmoningai jų nesuvokiant. Analizuojami abu variantai, daromos apibendrinančios išvados.
Using comparative, logical and critical analysis and searching for ‘eternal’ themes (‘wandering’ plots), the article analyses the myth in major works by Ignas Jurkūnas Šeinius. The analysis also focuses on problematics of gender and Šeinius’ ability to construct male-female modus vivendi. Love theme was very important to a young writer, therefore it prevails in his works written during the first period (1910–1917). The most successful Šeinius’ work is novel Kuprelis (The Hunchback, 1913). It became very popular especially after its second edition in 1932 (Šeinius transformed Kuprelis in many aspects by improving its language, style and even plot). In Šeinius’ works, some of the ‘main’ plots of European literature were adopted by using modern and ironic manner, while others were included by the author unknowingly (for instance, in Kuprelis). The article discusses both versions.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2017.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61468
Appears in Collections:Acta litteraria comparativa, 2017, nr. 8: Kultūrų tiltai ir patiltės

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

34
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.