Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61376
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gudelienė, Birutė
Title: Fonetinio rašybos principo realizacija S. Daukanto ankstyvojoje leksikografijoje
Other Title: Realisation of phonetic orthography principle in the early lexicography of S. Daukantas
Is part of: Žmogus ir žodis, 2017, t.19, nr. 1, p. 50-56
Date: 2017
Keywords: Sudėtinės grafemos;Grafemų vartosena;Daukanto rašyba;Rašybos principai;Compound graphemes;Use of graphemes;Orthography of S. Daukantas;principles of writing
Abstract: Straipsnyje ištirta ir patikslinta, kad ankstyvojoje Daukanto leksikografijoje didžiausią rašybos dalį užima fonetinis rašybos principas, kuris daugiausia susijęs su šaknies rašyba, tačiau tokių rašybos atvejų pasitaikė ir galūnėse. Fonetinis rašybos principas reiškiamas sudėtiniais rašmenimis su diakritikais, atspindi įvairius fonetinius procesus. Sudėtiniai rašmenys su diakritikais vartoti atskirti žemaitiškus ir aukštaitiškus balsius, taip pat diferencijavo aukštaitiškųjų kokybę.
The data for the article were collected from Žodrodis (1838) by Simonas Daukantas with additional reference to the data of the headlines of Epitome Historiae Sacrae, hand-written dictionaries and the textbooks Prasmą łotinû kałbos (1837) and Abecieła lîjtuwiû-kalnienû ir źiamajtiû kałbos (1842) by S. Daukantas. The aim of the paper is to determine the prevailing orthography principle in the early lexicography of S. Daukantas irrespectively of the results of previous studies. In the article it is determined and specified that the greatest part of the orthography in the early lexicography of S. Daukantas is based on the phonetic orthography principle, which is related to the spelling of the root, although there are some instances of such spelling in inflections as well. The phonetic orthography principle is expressed through complex letters with diacritics and reflects various phonetic processes. The complex letters with diacritics were used to separate the Samogitian and Aukštaitian phonetics and also differentiated the quality of the Aukštaitian phonetics. The orthography was also influenced by the inhomogeneous tradition of spelling compound graphemes taken from the texts of Mikalojus Daukša and writers of Lithuania Minor, as well as developed by S. Daukantas himself.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61376
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2017, t. 19, nr. 1: Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

18
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.