Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61335
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Dubovičienė, Tatjana
Title: Passive voice as a means of impersonal presentation of facts in English quality press
Other Title: Neveikiamoji rūšis kaip beasmenio faktų pateikimo priemonė anglų analitinėje spaudoje
Is part of: Žmogus ir žodis , 2017, t.19, nr. 3, p. 38-47
Date: 2017
Keywords: Passive voice;Agentless passive;Pseudopassive;Impersonalization;Impersonal presentation;Quality press;Neveikiamoji rūšis;Nuasmeninta neveikiamoji rūšis;Pseudoneveikiamoji rūšis;Nuasmeninimas;Nuasmenintas pateikimas;Analitinė spauda
Abstract: The current paper presents the analysis of passive constructions as means of impersonal presentation of facts in English quality press. The article gives the definition of the passive voice as a grammatical category and describes the use and purpose of impersonalization strategies. The data for the research were taken from The Financial Times (UK), the leading international English daily broadsheet newspaper, which has millions of both print and online subscribers worldwide. The articles on political, business, economic, and social issues were chosen on a random basis and scrutinized for passive constructions as a means of impersonal presentation of facts. 173 cases of impersonalization were chosen for the analysis. The most and least often used types of passive constructions were identified and compared. The results of the current study may be useful for editors, journalists, writers, as well as for further study of impersonalization strategies in the English language.
Straipsnyje analizuojamos neveikiamosios rūšies konstrukcijos kaip beasmenio faktų pateikimo priemonė anglų analitinėje spaudoje. Teorinėje straipsnio dalyje yra pateikiama neveikiamosios rūšies kaip gramatinės kategorijos apibrėžtis ir aprašomi beasmenio pateikimo strategijų tikslai ir vartojimas. Tyrimo duomenys rinkti iš angliškosios analitinės spaudos (The Financial Times (JK) laikraščio – Jungtinės Karalystės dienraščio, turinčio milijonus prenumeratorių visame pasaulyje). 173 beasmenio faktų pateikimo pavyzdžiai suskirstyti į grupes pagal gramatinę kategoriją. Vėliau nustatyti ir palyginti dažniausiai ir rečiausiai vartojami neveikiamosios rūšies konstrukcijų tipai ir jų vartojimo priežastys. Šito tyrimo rezultatai gali būti naudingi redaktoriams, žurnalistams, rašytojams, taip pat tolesniems beasmenio pateikimo strategijų anglų kalboje tyrimams.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2017.24
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61335
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2017, t. 19, nr. 3: Svetimosios kalbos

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

12
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.