Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61287
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Czurak, Joanna
Title: W kręgu danych autobiografii. Powieść sentymentalna S. T. Aksakowa Lata dziecięce Bagrowa-wnuka
Other Title: Encircled by autobiographical data: a sentimental Novel, Childhood Years of Grandson Bagrov by S. T. Aksakov
Is part of: Žmogus ir žodis, 2018, t. 20, nr. 2, p. 70-90
Date: 2018
Keywords: Autobiografia;Autofikcja;Narracja hybrydowa;Sentymentalizm;Romantyzm;Aksakov;Autobiography;Autofiction;Hybrid narrative;Sentimentality;Romanticism
Abstract: Lata dziecięce Bagrowa-wnuka S. T. Aksakowa to powieść autobiograficzna przedstawiająca zaledwie krótki odcinek życia twórcy – dzieciństwo. Pisarz nie ogranicza się w nim do kronikarskiego opisu epizodów z życia bohatera, lecz stara się zwrócić uwagę odbiorcy na to, co miało decydujący wpływ na ukształtowanie się „ja” autobiografisty; pod kreacją podmiotu, konstruuje bogatą, przekonywującą autokreację. W światopoglądzie małego Sierioży zauważamy, typowe dla autora zamiłowanie do natury i przyrody, szczególną troskę o trwałość rodzinnych więzów, przywiązanie do siostry i innych członków rodziny. W takim ujęciu autor dąży nie tylko do spełnienia misji biograficznej, ale ma na celu manifestację postaw autorskich. Wizerunek autora wyłania się poprzez sygnały jego aktywnej działalność nad tekstem. Również narracja staje się przedmiotem autorskiej gospodarki. „Ja narratora” zostaje uznane za „ja” reprezentanta autora rzeczywistego. Autor utożsamia się z bohaterem, przyjmuje jego punkt widzenia, relacjonuje jego odczucia i stany ducha; bawi się strukturą narracyjną powieści. Nawiązując dialog między opowiadaczem a odbiorcą, zmusza czytelnika do większej percepcji tekstu. Niweluje granicę między mową narratora i mową bohatera i umożliwia luźne przemieszczanie się „ja” narratora w przestrzeni czasowej powieści. Wypowiedź autorska zgodnie z zapowiedzią nurtów, które jak sentymentalizm czy romantyzm, wysuwały na czoło postulaty bezpośredniości i szczerości wypowiedzi autorskiej, spowodowały, iż powieść S. Aksakowa Lata dziecięce Bagrowa-wnuka stała się autentycznym i wiarygodnym przekazem doświadczeń piszącego, przepełnionym ekspresją uczuć.
Childhood Years of Grandson Bagrov by S. T. Aksakov is an autobiographical novel depicting author’s childhood. Aksakov does not limit himself to the episodes from the character’s life presented in a chronological order, but draws reader’s attention to the influences crucial for author’s “self.” As the subject, the author attempts to present rich and convincing autocreation. Passion for nature, special care for the family’s lastingness, attachment to sister and other family members are characteristic to little Serge. In his approach, the author aims at not only presenting the biography, but also at manifesting his attitude. The mental picture of the author emerges from his active work on the text. The narrative becomes the subject of author’s design. The narrator’s “self” represents the “self” of real author. The author identifies himself with the character and his point of view, and reports on his feelings and state of mind. He also manipulates the narrative structure of the novel. By establishing a dialogue between the narrator and the reader, the author facilitates greater perception of the text. By eliminating the border between the narrator and the character, he enables the narrator’s “self” to shift within the time and space of the novel. Author’s statement regarding sentimentality and romanticism, were forthright and sincere in the depiction of the character. All of it entailed that Childhood Years of Grandson Bagrov became the authentic and reliable vision of writer’s experiences.
Internet: https://doi.org/10.15823/zz.2018.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61287
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2018, t. 20, nr. 2: Literatūrologija

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

44
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

12
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.