Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61286
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Mitaitė, Donata
Title: Alfonso Maldonio eilėraščio „Pabudimas iš miego“ genezė
Other Title: Genesis of Alfonsas Maldonis’s poem “Waking Up from Sleep”
Is part of: Žmogus ir žodis, 2018, t. 20, nr. 2, p. 91-103
Date: 2018
Keywords: Alfonsas Maldonis;Archyvas;Rankraštis;Eilėraščio variantai;Eilėraščio genezė;Archive;Manuscript;Versions of the poem;Genesis of the poem
Abstract: Eilėraštis „Pabudimas iš miego“ kritikų buvo įvertintas kaip vienas geriausių Alfonso Maldonio rinkinio Rytas vakaras (1978) eilėraščių. Poeto archyve yra išlikęs pats pirmasis, 1970 metais rašytas eilėraščio rankraštinis variantas, kurio tekstas ir tiksli parašymo data rodo, kad eilėraštį inspiravo žymaus kalbininko Jono Kazlausko mirtis. Manoma, kad dėl Kazlausko mirties yra kaltas mokslininką persekiojęs sovietinis KGB. Rankraštinio ir spausdinto eilėraščių sugretinimas rodo, kad poetas iš teksto pašalino konkretaus įvykio detales, nors galutiniame variante išliko nuo pat pradžių ryški grėsmės, smurto nuojauta. Eilėraštyje išreikšta ir lyrinio subjekto vidinė sumaištis: jis, nors ir stengiasi, bet nepajėgia suvokti, koks elgesys tokioje situacijoje būtų teisingas. Galima manyti, kad, taisydamas rankraštį, poetas siekė dviejų tikslų: 1) norėjo, kad eilėraštis būtų išspausdintas, o dėl nuorodų į Kazlausko mirtį cenzoriai tekstą tikrai iš knygos būtų išbraukę; 2) siekė paversti eilėraštį visuotinesnę prasmę atveriančiu kūriniu. Iš archyve saugomų rankraščių galima daryti išvadą, kad perėjimas nuo buitiškai konkretaus vaizdo prie labiau apibendrinto sudaro esminę Maldonio eilėraščių genezės ypatybę.
Critics ranked poem “Pabudimas iš miego” (Waking Up from Sleep) as one of the best Alfonsas Maldonis’s poems in his collection Rytas vakaras (Morning Evening) (1978). The first manuscript of the poem written in 1970 can be found in poet’s archive. Poem’s text and the exact date of the document indicate that the poem was inspired by the death of a famous Lithuanian linguist Jonas Kazlauskas. It is believed that the Soviet KGB which persecuted Kazlauskas is to blame for the linguist’s death. By comparing the manuscript and the printed version of the poem, we can see how the poet eliminates the details of a particular event from the text. However, the foreboding of danger and violence that is very strongly felt from the very beginning remains in the final version. The inner turmoil of the lyric subject also stays. The subject is trying but is unable to understand what kind of behavior would be suitable in that specific situation. It can be assumed that Maldonis had two goals when editing the manuscript. First, he wanted the poem to be published. The poet knew that censors would have removed the poem from the book because of the references to Kazlauskas’s death. Second, Maldonis’s aim was to write a poem which would have carried a universal meaning. From the poet’s manuscripts one can conclude that it is precisely the move from the mundanely concrete to the more general image is characteristic to the genesis of Maldonis’s poems.
Internet: https://doi.org/10.15823/zz.2018.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61286
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2018, t. 20, nr. 2: Literatūrologija

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

26
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

14
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.