Istorija

Permanent URI for this community

ISSN 2029-7181

Žurnalas „Istorija“ telkia mokslininkus, atliekančius įvairių Lietuvos istorijos laikotarpių, kaimyninių šalių istorijos, istorijos didaktikos fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, galinčius daryti poveikį Lietuvos istorijos politikai, skatina juos publikuoti savo rezultatus bei skleisti juos. Žurnalas naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS). Istorija svetainė

The journal “History” brings together the researchers who carry out fundamental and applied research on different periods of Lithuania history, the history of the neighboring countries, history didactics, which may impact the Lithuanian history policy encourages them to publics their findings and disseminate them in Lithuania and abroad. This journal uses Open Journals Systems (OJS) software for management and publishing support. History website

Collections of this Community