Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61185
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Margelytė-Pleskienė, Aida;Vveinhardt, Jolita
Title: The quintessence of organizational commitment and organizational cynicism
Other Title: Organizacinio įsipareigojimo ir organizacinio cinizmo kvintesencija
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, T. 80
Extent: p. 67-88
Date: 2018
Note: eISSN 2335-8750
Keywords: Organizacinis įsipareigojimas;Emocinis įsipareigojimas;Tęstinis įsipareigojimas;Norminis įsipareigojimas;Organizacinis cinizmas;Emocinis cinizmas;Kognityvinis cinizmas;Elgesio cinizmas;Organizational commitment;Affective commitment;Continuance commitment;Normative commitment;Organizational cynicism;Affective cynicism;Cognitive cynicism;Behavioural cynicism
Abstract: Straipsnyje, siekiant glaustai pateikti susistemintą medžiagą, kuri atskleistų pačią reiškinių esmę, analizuojamos organizacinio įsipareigojimo ir organizacinio cinizmo dedamosios, jų tarpusavio ryšiai, vystymo (organizacinis įsipareigojimas) ir valdymo (organizacinis cinizmas) specifika, priežastys, svarba ir / arba sukeliami padariniai. Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti organizacinio įsipareigojimo ir organizacinio cinizmo kvintesenciją
The article deals with the constituents of organizational commitment and organizational cynicism and in order to concisely present systematised material disclosing the very essence of the phenomena, the authors analyse their interrelation, the specificity of development (organizational commitment) and management (organizational cynicism), their causes, importance and / or consequences caused. The aim of research is to distinguish the dimensions of the relationship of these phenomena highlighting the quintessence of organizational commitment and organizational cynicism
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/61185
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/61185/1/ISSN2335-8750_2018_N_80.PG_67-88.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61185
https://doi.org/10.1515/mosr-2018-0014
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2018, nr. 80
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.33 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

80
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

58
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.