Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61183
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Nakov, Leonid;Ivanovski, Igor
Title: Managing the learning capacity of organizational culture in relation to organizational commitment: methodological and empirical overview
Other Title: Organizacinės kultūros mokymosi gebėjimų valdymas pasitelkiant organizacinį įsipareigojimą: metodologinė ir empirinė apžvalga
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2018, nr. 80, p. 89-100
Date: 2018
Keywords: Organizational culture;OCTAPACE model;Organizational commitment;HCM Organizacinė kultūra;OCTAPACE modelis;Organizacinis įsipareigojimas;Aukšto darbuotojų įsipareigojimo organizacijai valdymo modelis
Abstract: The primary objective of the paper is to offer qualitative analysis based on the previous relevant theoretical and empirical work for the correlation between systematic and methodological implementation of organizational commitment throughout its learning capacity and organizational culture. The co-integration of the two critical issues stresses the significance and influence of contemporary and holistic models, such as, the OCTAPACE model, and its convergence to High Commitment management Model (HCM), as highly important for organizational growth and competitiveness of business entities.
Pagrindinis straipsnio tikslas yra pasiūlyti kokybinę analizę, pagrįstą ankstesniu atliktu teoriniu ir empiriniu tyrimu, siekiant suderinti sisteminį ir metodologinį organizacinių įsipareigojimų vykdymą pasitelkiant organizacijos mokymosi gebėjimus ir organizacinę kultūrą. Dviejų svarbių klausimų integravimas pabrėžia šiuolaikinių ir holistinių modelių, tokių kaip OCTAPACE modelis, svarbą ir įtaką bei jų sąsajas su aukšto darbuotojų įsipareigojimo organizacijai valdymo modeliu, kuris labai svarbus verslo organizaciniam augimui bei verslo subjektų konkurencingumui.
Internet: https://doi.org/10.1515/mosr-2018-0015
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61183
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2018, nr. 80

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

36
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

12
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.