Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61104
Type of publication: Article in science, art, culture, professional publications (S7);Straipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose (S7)
Field of Science: Etnologija (H006);Ethnology (H006)
Author(s): Astrauskas, Rimantas
Title: Algirdo Juliaus Greimo tautotyros darbai
Is part of: Tautodailės metraštis. Vilnius : Tautodailininkų sąjungos fondas, 2017, Nr. 32: Klaipėdos kraštas
Extent: p. 95-101
Date: 2018
Keywords: Biografija;Greimas Algirdas Julius;Mitologijos studijos;Greimo lietuvių mitologija
Abstract: Pasaulyje garsus semiotikas Algirdas Julius Greimas, kurio gimimo šimto metų sukaktį šiemet mini UNESCO, taip pat yra vienas įžvalgiausių ir jautriausių lietuvių mitologijos tyrinėtojų. Nors Greimas, kaip pats prisipažino, domėjosi lietuvių mitologija tik laisvalaikiu, paskatintas savo mokytojo Claude’o Lévi-Strausse’o ir kolegos Georges’o Dumézilio darbų, ilgainiui tai tapo didžiausia jo gyvenimo aistra. Skatino ir žymaus indoeuropeisto Emile’o Benveniste’o pasakyta mintis, kad visa, kas iki šiol nuveikta kalbotyros ir lyginamosios mitologijos srityse, turės būti pervertinta, kai bus pažinta lietuvių mitologija ir kalbotyra. Viena iš svarbiausių paskatų buvo ir mitologijos svarbos kultūros istorijai suvokimas. Greimo vaikystė prabėgo Kupiškyje, dvasingame gyvos, klestinčios tradicinės kultūros pasaulyje. Tai paliko neišdildomą įspūdį visam gyvenimui. Betarpiška patirtis būsimajam tyrėjui turėjo neįkainojamos vertės, kaip jis pats vėliau paliudijo, „šis tiesioginis mitinio pasaulio patyrimas visai kitoje šviesoje leidžia skaityti mūsų tautosakos ir etnografijos šaltinius“. Svarbiausios A. J. Greimo lietuvių mitologijos studijos – „Apie dievus ir žmones“ ir „Tautos atminties beieškant“ šiandien yra išverstos į anglų, prancūzų, italų ir kitas kalbas, pelnė Amerikos lietuvių bendruomenės kultūros tarybos premiją. Knygoje „Apie dievus ir žmones“ Greimas aptaria mitologijos santykį su ideologija, filosofija, kultūra, etnologija, religija, istorija ir poezija. Sugretinęs žodinius pasakojamuosius ir apeiginius tekstus, kuriuos sudaro darbų ir švenčių, papročių ir tikėjimo praktikų, šokių ir žaidimų aprašymai, jis pastebi, kad tai nemažiau prasminga mitinė išraiška, pasireiškianti gestais ir kūno judesiais realizuojama elgsena, kurią galima analizuoti tais pačiais metodais,[...]
Internet: http://lietuvostautodaile.lt/images/siuntiniai/metrasciai/tm32.pdf
http://lietuvostautodaile.lt/images/siuntiniai/metrasciai/tm32.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra
Muzikos akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.18 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

64
checked on Jul 21, 2019

Download(s)

4
checked on Jul 21, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.