Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61078
Type of publication: Konferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose / Conference theses in non-peer-reviewed publications (T2)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Vyšniauskas, Vidmantas
Title: Komunikacinės atminties vaidmuo konstruojant priklausymą vietai: Šalčininkų krašto atvejis
Is part of: Sociologinio žinojimo autoritetas: poveikis, vertės kūrimas ir kvestionavimas: 10-oji nacionalinė Lietuvos sociologų draugijos konferencija, 2018 m. spalio 12-13 d., Klaipėda: programa ir tezės. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 2018
Extent: p. 60-60
Date: 2018
Keywords: Komunikacinė atmintis;Kultūrinė atmintis;Šalčininkų krašto žmonės
ISBN: 9786094810039
Abstract: Pietryčių Lietuva – išskirtinis Lietuvos regionas kuriame dalis vietinių žmonių akcentuoja savo kitoniškumą nuo „Kauno Lietuvos“, neretai įvardindami aiškiais geografines vietoves, skiriančias „čia“ nuo „ten“. Vykdant lauko tyrimus buvo pastebėta, jog didelę įtaką vietos žmonių savo „kitoniškumo“, „vietininkiškumo“ suvokimui daro komunikacinė atmintis, gyvuojanti vietos bendruomenėse. Komunikacinė atmintis- tai grupėms svarbi dabar gyvenančių kartų atmintis, formuluojama ir perduodama neformalia, neorganizuota komunikacija (Assmann 2008). Komunikacinei atminčiai didelę įtaką daro kultūrinė atmintis, kurios elementai neretai pereina į komunikacinę atmintį (Welzer 2008) Šalčininkų krašte egzistuoja įvairios institucijos, kurios vietos bendruomenėje skleidžia savo turimą kultūrinę atmintį (Bažnyčia, lietuviškos mokyklos, lenkiškos mokyklos, lietuviškos ir lenkiškos labdaros organizacijos (pvz. Caritas)). Pranešime norėčiau aptarti vietinių Šalčininkų krašto žmonių tarpe egzistuojančios komunikacinės atminties įtaką jų „vietininkiškumo“ pajautimui. Teoriniu lygmeniu trumpai aptarčiau kaip žymiausi identiteto (pvz. M.Castells, F.Barth, J.Friedman) ir atminties (pvz. J. Assmann, A.Assmann) tyrinėtojai supranta komunikacinės atminties įtaką žmogaus „vietininkiškumo“ pajautimui, tapatinimuisi su gyvenama vietove. Pastaruosius 6 mėn. vykdžiau žvalgomuosius lauko tyrimų Šalčininkų regione, kurių metu sukaupti empiriniai duomenys leis pateikti pirmines įžvalgas ir pasvarstymus kaip komunikacinė atmintis įtakoja vietos žmonių identifikavimąsi su gyvenama vietove. Kokie praeities vaizdiniai ir naratyvais nulemia savo „kitoniškumo“ pajautimą? Kokią vietą „vietininkiškumas“ užima šių žmonių tapatybių hierarchijoje ir kaip dera su kitomis identifikavimosi formomis?
Internet: https://lsdkonferencija2018.files.wordpress.com/2018/10/x-lsd-konferencija-tezes.pdf
https://lsdkonferencija2018.files.wordpress.com/2018/10/x-lsd-konferencija-tezes.pdf
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

90
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

12
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.