Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60963
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Politikos mokslai / Politic sciences (S002)
Author(s): Gajauskaitė, Ieva
Title: Strateginės partnerystės Lenkijos užsienio politikoje : Lietuvos atvejo analizė
Other Title: Strategic partnerships in Poland‘s foreign policy : the analysis of Lithuanian case
Is part of: Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamika : nuo istorinės patirties iki šiuolaikinės situacijos : straipsnių rinkinys / Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius : Versus aureus, 2015
Extent: p. 91-111
Date: 2015
Note: ISBN 978-609-467-100-5 (spausdintas); ISBN 978-9955-34-534-3 (spausdintas); ISBN 978-609-467-099-2 (internetinis); ISBN 978-9955-34-533-6 (internetinis)
Keywords: Užsienio politika;Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas;Bendradarbiavimo identitetas;Strateginis bendradarbiavimas
ISBN: 9789955345343
Abstract: Strateginės partnerystės sąvoka dažnai vartojama valstybių politinėje ir mokslinėje retorikoje. Šio straipsnio tikslas yra nustatyti, ar Lietuvos ir Lenkijos santykiai gali būti traktuojami kaip strateginė partnerystė. Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, sukonstruojamas strateginių partnerysčių analizės modelis, remiantis socialinio konstruktyvizmo tarptautinių santykių teorija. Šiame straipsnyje strateginės partnerystės vertinamos kaip dvišalio bendradarbiavimo identiteto, kurio su(si)formavimui didžiausią įtaką turi socialinės interakcijos tarp valstybių dažnis ir pobūdis, išraiška. Strateginė partnerystė yra socialinė struktūra, dvišalio bendradarbiavimo identiteto, pasižyminčio strategine empatija (supanašėjimu), rezultatas. Ši socialinė struktūra palaikoma socialinės interakcijos (bendradarbiavimo) ir diskurso praktikos (kalbos aktų). Kalbos aktas yra formali strateginė partnerystė, o atitinkama interakcija – materiali strateginė partnerystė. Tokia partnerysčių samprata pritaikoma Lenkijos strateginių partnerysčių analizei, koncentruojantis į Lietuvą. Lenkijos užsienio politikoje strategiškumo reikšmė yra suteikta kelioms valstybėms: Ukrainai, Lietuvai, Prancūzijai, Kinijai, Rumunijai, Švedijai ir Pietų Korėjai. Lietuvos ir Lenkijos santykiai tapo Lenkijos užsienio politikoje strateginių partnerysčių sampratos pamatu, tačiau Vilniaus ir Varšuvos santykiai gali būti traktuojami kaip formali strateginė partnerystė
The concept of the strategic partnership is frequently used in states’ political and scientific rhetoric. The aim of this article is to evaluate if Lithuanian-Polish relations can be treated as a strategic partnership. In order to achieve the stated goal the analytical model is designed. This strategic partnership model is based on the Social constructivist theory of International relations. In this article, a strategic partnership is an expression of bilateral cooperation identity, which is created through the social interaction. The main characteristic of the interaction is frequency and negative or positive nature. The strategic partnership is a social structure, featuring strategic empathy, i.e. convergence between partners. This social structure is supported by social interaction (cooperation) and discursive practices (speech acts). A speech act is a formal strategic partnership, and the corresponding interaction is a substantive strategic partnership. This partnership concept is adapted to analysis of the Polish strategic partnerships, focusing on the case of Lithuania. In Polish foreign policy strategic value is given to several countries: Ukraine, Lithuania, France, China, Romania, Sweden and South Korea. The Lithuanian- Polish relations is the foundation of the understanding of the strategic cooperation in Poland’s foreign policy. Despite this, the analysis of relations between Vilnius and Warsaw shows that this partnership is formal
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60963
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/168
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Politologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.96 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

88
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.