Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60843
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Tuomaitė, Virginija
Title: Aukštosios mokyklos absolventų kalbiniai pasiekimai daugiakalbystės aspektu
Is part of: Daugiakalbystės tyrimai: mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Research in multilingualism : selected papers / sudarytoja Nemira Mačianskienė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012
Extent: p. 68-81
Date: 2012
Keywords: Aukštoji mokykla;Absolventai;Kalbiniai pasiekimai;Daugiakalbystė;Higher education;Students;Foreign language learning
ISBN: 9789955127840
Abstract: Vykstant įvairioms transformacijoms ir pokyčiams visuomenėje, Bolonijos proceso ir mokymosi visą gyvenimą paradigmų fone užsienio kalbų kompetencija tapo labai svarbiu asmenybės brandos kriterijumi, tarnaujančiu savitarpio supratimui, demokratijos stabilumui ir bendravimui su pasauliu. Todėl Europos Taryba (ET) skiria labai didelį dėmesį kalbų politikai, akcentuoja kalbų įvairovės vertę, galimybių visiems išmokti kelias kalbas svarbą. Aukštosios mokyklos turi laikytis Europos Sąjungos kalbų įvairovės politikos, kuri siekia sukurti aplinką, palankią visoms kalboms vartoti, mokyti ir mokytis. Aukštosios mokyklos absolvento statusas natūraliai reikalauja išsiugdyti pirmosios užsienio kalbos gebėjimus, atitinkančius C1/C2 mokymosi pasiekimų lygmenį. Be to, aukštosios mokyklos studentai, remiantis Europos Sąjungos švietimo ir kalbų politikos direktyvomis bei natūraliais perspektyviniais socialiniais, profesiniais ir akademiniais studentų poreikiais Bolonijos proceso ir mokymosi visą gyvenimą paradigmoje ir globalaus daugiakultūrinio bei daugiakalbio veiklos pasaulio reikalavimais, turi įgyti bent dviejų kitų užsienio kalbų gebėjimus, kaip neišvengiamai būtinus, gyvenant ir dirbant daugiakalbėje ir daugiakultūrėje socialinėje aplinkoje. Empiriniu tyrimu buvo siekta nustatyti pirmosios studijų pakopos absolventų aukštojo mokslo institucijoje įgytas užsienio kalbos kompetencijas daugiakalbystės požiūriu
Due to various social transformations and changes in the context of the Bologna process and Lifelong Learning paradigms foreign language competence has become a very important criterion of personal maturity serving mutual understanding, democracy, stability and interaction with the world. Therefore, the Council of Europe (CoE) pays a great attention to language policy, stresses the value of linguistic diversity, the importance of the opportunity for all to learn several languages . Higher education institutions have to comply with the European Union‘s linguistic diversity policy, which aims to create an environment conducive to all the languages to be used, taught and learned. The higher education graduate status naturally requires developing the first foreign language skills at C1/C2 level. In addition, higher education institution students, according to the European Union‘s education and language policy directives and the requirements of global multicultural and multilingual world of work have to obtain at least two other foreign language skills, as absolutely necessary for living and working in a multilingual and multicultural social environment. Empirical study was designed to establish the higher education institution graduate foreign language competence in terms of multilingualism
Internet: http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:B.03~2012~ISBN_978-9955-12-784-0/DS.001.0.01.BOOK
https://eltalpykla.vdu.lt/1/226
http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:B.03~2012~ISBN_978-9955-12-784-0/DS.001.0.01.BOOK
Affiliation(s): Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.15 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

92
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.