Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60685
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4);Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija (H004);Philology (H004)
Author(s): Žakevičienė, Indrė
Title: Istorijos matmuo literatūros etikos požiūriu : faktas ar emocija?
Other Title: Historical dimension in the realm of literary ethics: fact vs. emotion
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, T. 70
Extent: p. 145-156
Date: 2018
Keywords: Literatūros etika;Emocija;Literatūra;Istorijos faktas;Romanas;Literary ethics;Emotion;Literature;Historical fact;Novel
Abstract: Straipsnyje svarstoma konkretaus istorijos fakto ir literatūros teksto sąveika, pasitelkiant esminius literatūros etikos teiginius ir akcentuojant emocinės skaitytojo reakcijos svarbą. Remiantis Marshallo Gregory o suformuluotomis „etinių kvietimų“ apibrėžtimis matyti, kad svarbiausias žingsnis jungiant teksto ir skaitytojo grandinę yra emocinis skaitytojo bei teksto santykis, todėl straipsnyje trumpai aptariama Pavelo V. Simonovo suformuluota informacinė emocijų teorija, paaiškinanti galimas kliūtis, trukdančias šiam emociniam ryšiui rastis. Teoriniams svarstymams iliustruoti pasitelkiami skirtingu metu parašyti Julijono Lindės-Dobilo, Broniaus Radzevičiaus ir Romualdo Granausko tekstai, atspindintys svarbius istorinius įvykius ir savitais būdais provokuojantys skaitytoją etiniams svarstymams. Straipsnyje daroma išvada, jog istorijos faktas iš esmės pasikeičia tapęs fikcinio pasaulio dalimi – praranda objektyvumą, bet tampa svarbus kaip instrumentas galimiems pasauliams kurti
The author of the article discusses the relationship between historical fact and literary text using the instrument of Literary Ethics and emphasizing the significance of the emotional response of the reader. According to the definitions of Marshall Gregory s “ethical invitations” it becomes clear that the most important chain connecting the text and the reader is the reader s emotional response. Hence the article briefly discusses the informational theory of emotions as formulated by Pavel V. Simonov, a theory that explains the possible obstacles to the formation of this emotional connection. As illustrations of these theoretical reflections certain literary texts written by Julijonas Lindė-Dobilas, Bronius Radzevičius and Romualdas Granauskas during different historical and cultural periods are selected. These texts reflect important historical events and provoke the reader to ponder ethical problems. The article reaches the conclusion that the historical fact changes its nature once it enters the realm of literature: it loses its objectivity but becomes as an instrument for the creation of possible worlds
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60409
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/60409/1/ISSN2335-8769_2018_N_70.PG_145-156.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60409
https://doi.org/10.7220/2335-8769.70.8
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.32 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

82
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.