Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60616
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Pakrosnis, Rytis;Čepukienė, Viktorija;Jankauskaitė, Kamilė
Title: Moterų, dalyvavusių į sprendimus sutelktoje kompiuterinėje savigalbos programoje, sveikos gyvensenos pokyčiai: žvalgomasis tyrimas
Other Title: Changes in women’s healthy lifestyle during the participation in the computerized solution-focused self-help program: pilot study
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2018, nr. 4(83)
Extent: p. 69-77
Date: 2018
Keywords: Sveikos gyvensenos ugdymas;Į sprendimus sutelkta terapija;Kompiuterinė savigalbos programa;Healthy lifestyle promotion;Solutionfocused therapy;Computerized self-help program
Abstract: Įžanga. Tyrimai rodo, kad sveika gyvensena susijusi su geresniais fizinės ir psichologinės sveikatos rodikliais. Vis dėlto sveikos gyvensenos ugdymas vertinamas kaip vienas didžiausių iššūkių sveikatos priežiūros specialistams, nes žmonės nenoriai keičia savo elgesį sveikatai palankia linkme. Pastarąjį dešimtmetį plėtojant e. sveikatos idėją, sveikai gyvensenai ugdyti pasitelkiamos skaitmeninės technologijos ir kuriamos kompiuterinės savigalbos programos. Tyrimai atskleidžia, kad tokios programos yra veiksmingos ir ekonomiškai efektyvios, tad gali būti naudojamos kaip tradicinių sveikos gyvensenos ugdymo priemonių alternatyva. Straipsnyje pristatomas žvalgomasis tyrimas, kuriame analizuotos į sprendimus sutelktos kompiuterinės savigalbos programos galimybės padėti moterims keisti su sveika gyvensena susijusį elgesį. Metodai. Tyrime nagrinėjama savigalbos programa yra visiškai automatizuota, pasiekiama internetu, o iš kitų panašių programų išsiskiria tuo, kad (1) skirta įvairioms psichologinėms problemoms spręsti ar asmeninio tobulėjimo tikslams siekti; (2) pagrįsta į sprendimus sutelktos terapijos principais; (3) turi interaktyvių žaidybinių elementų. Iš viso programa trunka 25 dienas (jungiamasi 6 kartus kas 5 dienas). Iš 35 moterų, kurios savanoriškai atsiliepė į socialiniuose tinkluose paskelbtą kvietimą dalyvauti tyrime ir pasinaudoti galimybe siekti sveikos gyvensenos pokyčių, programą baigė 12 moterų (amžiaus vidurkis 29,93 m.). Lyginamąją grupę sudarė 31 moteris (amžiaus vidurkis 28,44 m.). Programos veiksmingumas vertintas remiantis subjektyviomis vertinimo skalėmis ir standartizuotais klausimynais (Gyvenimo būdo klausimynas; Pokyčių klausimynas), kurie dalyvėms buvo pateikti prieš pradedant programą ir praėjus savaitei nuo jos pabaigos. Be to, baigiamojo vertinimo metu dalyvių buvo klausiama apie pasitenkinimą programa ir jos naudingumą
Introduction. Research reveals, that healthy lifestyle is related to better somatic and mental health. Nevertheless, the promotion of health-related behaviour is one of the biggest challenges for health professionals since people often struggle with changing their health-related behaviours despite all the information and knowledge. Following recent boost of eHealth movement, digital technologies became an important part of health promotion resulting in extensive dissemination of computerized programs in the field. Nowadays, computerized programs demonstrate good effectiveness and economic efficiency, thus is considered a good alternative to traditional health promotion means. The article presents results of a pilot study, analysing potential of the computerized solutionfocused self-help program to help women in changing their health-related behaviours. Methods. The self-help program, analysed in the article, is fully unguided, accessible online and possesses several distinguishing features: (1) allows to work on various problems or reach for personal-growth goals; (2) based on solution-focused therapy principles; (3) has interactive-gaming elements – invites a user for a “space journey”, visiting several planets with different tasks. The length of the Program is 25 days with 6 sessions every 5 days. [...]
Internet: http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2018.4(83)/VS%202018%204(83)%20Visas.pdf
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2018.4(83)/VS%202018%204(83)%20Visas.pdf
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.02 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

122
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

12
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.