Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60525
Type of publication: Daktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
Field of Science: Istorija / History
Author(s): Ėmužienė, Ina
Title: The development of audio –visual media in the American Lithuanian community 1944 – 1990
Other Title: Amerikos lietuvių bendruomenės audio vizualinės žiniasklaidos raida 1944 – 1990 m.
Extent: 39 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 16-Oct-2019
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas
Keywords: Lithuanian diaspora history;Media history;Radio in USA;Lithuanian diaspora radio;Radio in USA;Lietuvių diasporos istorija;Žiniasklaidos istorija;Išeivijos Radijas;Komunikacija;Mažumos JAV
Abstract: Electronic media, which is analyzed in this doctoral thesis, is a new theme in Lithuanian diaspora history. It is the first time, that Lithuanian radio and tv shows and specific aspect and the impacts of them are represented and analyzed in such a depth. The object of this theses is radio and TV programs broadcasted in US territory, and mostly aimed at American Lithuanian community. The base of this research is 58 radio programs, 2 TV shows and their broadcasters. The aim of the research is to analyze the operating principles, the organizational scale, forms and impact of the Lithuanian-American audio-visual media on the consciousness, politics, culture and public discourse of Lithuanian-American community in US. The following objectives were formed to achieve the aim of the study: to reconstruct US federal policy towards audio-visual media creators of national minorities; to elucidate the "strategy" of the electronic media developed by the Lithuanian-American Community and its goals; to reconstruct the space of the audio-visual communication media of the Lithuanian-American Community, its organization principles, policy, and a concept being developed; to analyze the role of radio broadcasts in breakthrough stages of the development of Lithuanian diaspora and to investigate their interrelations; while analyzing the content of radio and television, to reveal the most acute problems of the Lithuanian diaspora community and attempts by radio and TV to solve them; to reveal the influence / role / significance of audio-visual media for cultural, social and political life of emigrants.
Disertacijoje analizuojama dar netyrinėta lietuvių diasporos JAV gyvenimo dalis, elektroninė komunikacija. Pirmą kartą pristatomos lietuvių diasporos radijo ir tv programos ir jų istorija, analizuojama jų veikla ir sąveikos su bendruomene. Darbo objektas yra JAV transliavusios radijo ir tv programos, skirtos vidinei lietuvių išeivijos komunikacijai. Šio tyrimo pagrindą sudaro, tyrimo eigoje darbo autorės fiksuotos, 58 radijo programos ir jų grupės bei 2 televizijos programos. Šio tyrimo tikslas yra: išanalizuoti JAV lietuvių audio – vizualinių žiniasklaidos priemonių veiklos principus, organizacinius mastus, formas ir poveikį JAV lietuvių bendruomenei. Šio tikslo siekiama išsikeliant šiuos uždavinius: pristatyti JAV federalinės valdžios politiką tautinių mažumų audio – vizualinių žiniasklaidos priemonių kūrėjų atžvilgiu; Išsiaiškinti JAV Lietuvių Bendruomenėje kuriamą elektroninių komunikacijos priemonių „strategiją“ ir jai keliamus tikslus; Rekonstruoti JAV lietuvių bendruomenės audio – vizualinių komunikacijos priemonių erdvę, jos organizavimo principus, politiką, kuriamą koncepciją; Išanalizuoti radijo transliacijų vaidmenį lūžiniais lietuvių diasporos raidos etapais ir ištirti jų sąsajas; Analizuojant radijo ir televizijos turinį, atskleisti opiausias lietuvių diasporinės bendruomenės problemas bei radijo ir TV bandymus jas spręsti; Atskleisti audio – vizualinės žiniasklaidos įtaką/vaidmenį/reikšmę išeivijos kultūriniam, socialiniam, politiniam gyvenimui.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60525
Appears in Collections:2018 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
ina_emuziene_ds.pdf368.93 kBAdobe PDFView/Open

Show full item record

Page view(s)

16
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

32
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.