Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60520
Type of publication: Daktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
Field of Science: Psichologija / Psychology
Author(s): Slavinskienė, Justina
Title: The importance of relationship between personality traits and motivational aspects in explaining risky driving among traffic offenders
Other Title: Rizikingai vairuoti motyvuojančių veiksnių ir asmenybės savybių sąsajos svarba paaiškinant vairuotojų, netekusių teisės vairuoti, rizikingą vairavimą
Extent: 52 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 27-Nov-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Traffic offenders;Personality profiles;Motivational aspects of risky driving;Vairuotojai, netekę teisės vairuoti;Asmenybės profiliai;Rizikingai vairuoti motyvuojantys veiksniai
Abstract: The importance of the relations between motivational aspects related to risky driving and personality profiles in explaining objective and self-reported risky driving among traffic offenders (who lost driving license because of traffic rules violations) is analyzed in this doctoral dissertation. Relevance and peculiarities of objective and self-reported risky driving are discussed in theoretical part of the dissertation. Also, the demographic and different risky driving related psychological characteristics are discussed. Based on previous research, theoretical model that explains loss of driving license due to different traffic rules violations is considered. Also, expanded contextual mediated theoretical model is analyzed for explaining driving errors and intentional violations among traffic offenders. The empirical part of this dissertation presents the research results which was implemented in 2013 – 2017. The sample consisted of 829 traffic offenders, who lost their driving license due to traffic rules violations, and 300 drivers (non-offenders), who never lost their driving license. The main results revealed that traffic offenders (DUI and those, who exceeded speed limit) with lower self-control report more driving errors when they have lower driving self-efficacy, lower expression of motive to risk because of self-confidence, but higher expression of motive to risk and violate traffic rules (only for males) or motive to risk by speeding (only for females). These traffic offenders violate traffic rules intentionally when they have more positive attitudes towards speeding and drunk driving (only for males) as well as higher expression of motive to risk by speeding and to violate traffic rules (only for males).
Daktaro disertacijoje analizuojama vairuotojų, netekusių teisės vairuoti dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų, asmenybės profilių ir rizikingai vairuoti motyvuojančių psichologinių veiksnių (nuostatų dėl rizikingo vairavimo, motyvų rizikingai vairuoti, vairavimo saviveiksmingumo) sąsajos reikšmė šių vairuotojų objektyviai ir subjektyviai vertinamam rizikingam vairavimui paaiškinti. Teorinėje dalyje pristatomas skirtingais būdais vertinamo rizikingo vairavimo aktualumas, nagrinėjamos demografinės ir minėtos skirtingo pobūdžio psichologinės charakteristikos, jų sąsajos su skirtingais būdais vertinamu rizikingu vairavimu. Darbe pristatomas teisės vairuoti netekimo faktą pagrindžiantis teorinis modelis bei vairavimo klaidas ir tyčinius pažeidimus paaiškinantis išplėstinis kontekstinis mediacinis modelis. Empirinėje darbo dalyje pristatomi 2013 m. – 2017 m. atlikto tyrimo rezultatai. Tyrimo imtį sudarė 829 vairuotojai, netekę teisės vairuoti dėl KET pažeidimų, ir 300 vairuotojų, niekada iki dalyvavimo tyrime, nepraradusių teisės vairuoti. Pagrindiniai tyrimo rezultatai parodė, kad sunkiau besikontroliuojantys vairuotojai, netekę teisės vairuoti dėl skirtingų KET pažeidimų, daro daugiau vairavimo klaidų kai jie turi mažesnį vairavimo saviveiksmingumą, mažiau išreikštą motyvą rizikuoti dėl pasitikėjimo savimi, bet stipriau išreikštą motyvas rizikuoti pažeidžiant KET (tik vyrams) arba stipriau išreikštą motyvą rizikuoti viršijant greitį (tik moterims). Šie vairuotojai daro daugiau tyčinių pažeidimų kai jie turi palankesnes nuostatas dėl greičio viršijimo, vairavimo apsvaigus (tik vyrams), stipriau išreikštus motyvus rizikuoti viršijant greitį ir rizikuoti pažeidžiant KET (tik vyrams).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60520
Appears in Collections:2018 m. (SMF dak.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

12
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

16
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.