Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60518
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Socialiniai mokslai / Social sciences (S)
Author(s): Kudarauskienė, Agnė
Supervisor: Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Phenomenological dimensions of university scholars' academic activities
Universiteto mokslininko akademinės veiklos fenomenologinės dimensijos
Extent: 51 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 14-Dec-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: University sholar;Higher education;Hermeneutic phenomenology;Universiteto mokslininkas;Aukštasis mokslas;Hermeneutinė fenomenologija
Abstract: The idea for this dissertational research emerged while contemplating the daily experiences that university scholars face while creating knowledge and sharing it with the society. The research demonstrates a different attitude towards its object of study - the essence of the university scholars’ daily academic activities. This dissertational qualitative research is based on the methodology of hermeneutic phenomenology and is a reflection of the daily work and experience of university scholars. It is a phenomenology of practice allowing the academic profession to unfold as a certain practice that manifests itself everyday through bodily sensations, personal participation in various situations, different aspects of relationships, tactfulness, awareness of what is appropriate to say and do, and other factors that are pre-reflective, pre-theoretical, and pre-linguistic. Research findings draws a different picture while answering the question on what the essence of the university scholar’s activities is. One scholar’s day may be full of many different tasks that lead them to exhaustion and “schizophrenic” daily routine. Another may speak of existing between two worlds – those of family and education – where each of these worlds demands a complete intentionality of one’s consciousness and creates inner conflicts. The different experiences revealed in this research prove that it is impossible to generalise the results of the academic’s work nor is it possible to claim that certain experiences are characteristic of every university scholar’s work. Therefore, this research is one out of many possible interpretations of what experiences are essential for the scholars in their academic activities.
Šio disertacinio tyrimo idėja kilo svarstant, kokie patyrimai ir išgyvenimai kasdien lydi mokslininkus, kurie atstovauja universitetui, kuria žinias ir jomis dalinasi su plačiąja visuomene. Tyrimo išskirtinumas – tai kitoks požiūris į tiriamą fenomeną – mokslininkų kasdienę akademinę veiklą ir jos esmę. Šis disertacinis kokybinis tyrimas – tai refleksija apie universiteto mokslininkų darbinę kasdienybę ir joje išgyventą patirtį, remiantis hermeneutinės fenomenologijos metodologija. Tai praktinė fenomenologija, leidžianti atsiskleisti mokslininko profesijai, kaip praktikai, kuri kiekvieną dieną reiškiasi per kūno pojūčius, asmeninį buvimą įvairiose situacijose, santykių, takto, žinant, ką sakyti ir ką daryti, bei kitų aspektų, kurie yra iki-reflektyvūs, iki-teoriniai ir iki-lingvistiniai. Tyrimo radiniai atskleidė, kad kiekvieno mokslininko kasdienybė mums piešia skirtingą paveikslą atsakant į klausimą: kokia yra universiteto mokslininko veiklos esmė? Vieno iš jų diena gali būti kupina daugybės skirtingų darbų, kurie ves į suvokimą apie persidirbimą ir „šizofrenišką“ kasdienybę. Kito – kalbėti apie buvimą tarp dviejų pasaulių: šeimos ir mokslo, kur kiekvienas iš jų reikalauja visiško sąmonės intencionalumo. Būtent šie skirtingi išgyvenimai, atskleisti tyrime, rodo, jog kalbant apie mokslininko darbą universitete negalima absoliutinti rezultatų, ar teigti, kad jie yra būdingi visiems ir kiekvienam mokslininkui. Todėl aprašyti išgyvenimai ir refleksijos jų atžvilgiu – tai tik viena iš galimų interpretacijų apie tai, kokia yra mokslininkų kasdienybė ir kokios patirtys bei išgyvenimai yra jiems esminiai jų akademinėje veikloje.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60518
Appears in Collections:2018 m. (SMF dak.)

Files in This Item:
agne_kudarauskiene_ds.pdf423.28 kBAdobe PDF   Until 2023-06-20View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

22
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.