Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60515
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Gustas, Giedrius
Title: MultiGyn moterų lygos įvedimo į rinką planas
Other Title: The plan of MultiGyn women‘s league introduction to the market
Extent: 71 p.
Date: 30-Nov-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Naujas produktas;Naujo produkto kūrimas;Naujo produkto kūrimo etapai;Sporto marketingo komunikacijos;New product;New product development;New product development steps;Sports marketing communications
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – pateikti MultiGyn moterų lygos įvedimo į rinką planą. Teorinėje darbo dalyje analizuojami naujo produkto įvedimo į rinką teoriniais aspektai – pateikiama naujo produkto samprata, apibūdinami naujo produkto įvedimo į rinką etapai, marketingo komunikacijos įvedant naują produktą į rinką. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami MultiGyn moterų lygos įvedimo į rinką tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas tokių tyrimo metodų, kaip interneto šaltinių analizė, ekspertų interviu, stebėjimas, anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė. Nustatyta, kad MultiGyn moterų lygos įvedimo į rinką metu kai kurie naujo produkto įvedimo į rinką etapai buvo įvykdyti nekorektiškai: neatliktas idėjos vertinimas, neteisingai suformuluota produkto koncepcija, neatliktas finansinės rizikos vertinimas. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: atliktas idėjos vertinimas, patobulinta produkto koncepcija, atliktas finansinės rizikos vertinimas, pateiktas marketingo komunikacijų modelis, pateikti MultiGyn moterų lygos įvedimo į rinką veiksmų planai.
In the theory analysis part of the paper the theory of new product introduction to the market is presented: new product definition is presented, also the stages of new product introduction to the market and marketing communications introducing new product to the market are analyzed. In the situation analysis part of this paper the results of MultiGyn Women‘s League introduction to the market research are presented. The research was conducted on the basis of the following research methods: internet content analysis, experts‘ interview, monitoring, questionnaire, statistical data analysis. The research discovered that some stages of MultiGyn Women‘s League introduction to the market were implements in incorrect way: idea evaluation was not accomplished, the product concept was described in the wrong way, also then financial risk evaluation was not accomplished. In the project part of this paper the following decisions were presented: idea evaluation and financial risk evaluation were accomplished, product concept was improved, the marketing communication model was introduced, action plans for MultiGyn Women’s League introduction to the market were presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60515
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
giedrius_gustas_md.pdf448.31 kBMicrosoft Word XML   Until 2023-11-30View/Open

Show full item record

Page view(s)

6
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.