Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60510
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Nausėdaitė-Stačiokaitienė, Deimantė
Title: AB "Audimas" produkcijos įvedimas į Prancūzijos rinką
Other Title: AB "Audimas" entry into France market
Extent: 74 p.
Date: 30-Nov-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Produktas;Įvedimas;Nauja rinka;Product;Entry;New market
Abstract: Darbe nagrinėjamas AB „Audimas“ produkcijos įvedimas į Prancūzijos rinką. Pagrindinis tikslas – parengti AB „Audimas“ produkcijos įvedimo į Prancūzijos rinką strategiją. Teorinėje dalyje aiškinamasi naujo produkto samprata, analizuojami teoriniai aspektai bei marketingo įtaka įvedinėjant naują produkciją. Analitinėje dalyje supažindinama su AB „Audimas“ struktūra, jų veikla,gaminama produkcija bei finansines galimybes. Analizuojama pasitelkiant duomenų sisteminimo ir analizės būdus. Įvertinamos įmonės galimybės, įvedant produkciją į Prancūzijos rinką. Vertinama Prancūzijos rinka, apžvelgiami demografiniai rodikliai bei ekonominė situacija, esami konkurentai. Analizuojama esama situacija ir svarstomos galimybės įvesti naują produktą. Paskutinėje darbo dalyje pristatomas AB „Audimas“ jau sukurtas produkcijos įvedimo į Prancūzijos rinką strateginis modelis, apskaičiuoti galimi kaštai ir numatytas pelnas, padarytas strateginių veiksmų planas 2020 – 2024 metams.
In this paper analyses AB „Audimas“ production introduction into France market. Aim of the paper is to prepare AB „Audimas“ strategy into France market. In theoretical part of this paper there are analyzed conception of a new product, analyzes the theoretical aspects and the influence of marketing on the introduction of new products. The analytical part introduces the structure of AB “Audimas”, their activities, production and financial opportunities. It is analyzed using data systematization and analysis methods. Estimates of the company's ability to introduce products to the France market. The France market is assessed, demographics and economic situation, current competitors are reviewed. An analysis of the current situation and the possibility of introducing a new product is being considered. The last part of the work presents the strategic model of production introduced by the AB “Audimas” for the France market, calculates the potential costs and expected profit and makes the strategic action plan for 2020-2024.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60510
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
deimante_nausedaite_staciokaitiene_md.pdf1.13 MBAdobe PDF   Until 2023-11-30View/Open

Show full item record

Page view(s)

20
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

10
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.