Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60509
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Čėsnaitė, Vytautė
Supervisor: Kyguolienė, Asta
Title: Integruotos marketingo komunikacijos, orientuotos į Y kartą, planavimas nekilnojamo turto vystymo organizacijoje „NT“
Other Title: Planning of integrated marketing communications focused on y generation, in real estate development organization "NT"
Extent: 100 p.
Date: 30-Nov-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Marketingas;Integruota komunikacija;Y karta;Marketing;Integrated communication;Y generation
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas yra patobulinti IMK planavimą nekilnojamo turto vystymo organizacijoje „NT“, orientuojantis į Y kartą. Teorinėje darbo dalyje analizuojami integruotos marketingo komunikacijos planavimo teoriniai aspektai: aptariama marketingo komunikacijos ir integruotos marketingo komunikacijos samprata, analizuojami interguotos marketingo komunikacijos elementai ir jų charakteristikos, pristatoma integruotos marketingo komunikacijos integracija ir sinergija bei planavimo procesas. Taip pat teorinėje darbo dalyje pateikiama Y kartos charakteristika. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pirmiausiai formuojama ir pagrindžiama tyrimo metodika, pristatoma nekilnojamojo turto vystymo organizacija „NT“, atliekama šios įmonės taikomos integruotosios marketingo komunikacijos analizė. Taip pat analitinėje darbo dalyje yra atliekamas integruotosios marketingo komunikacijos taikymo nekilnojamojo turto sektoriuje tyrimas bei apklausos įrankio pagalba nustatomos Y kartos preferencijos integruotosios marketingo komunikacijos atžvilgiu. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti siūlymai, apimantys Y kartos išskyrimą esamuose įmonės segmentuose, suformuluoti IMK tikslai, pagal juos parengta kūrybinė strategija, sudarytas IMK biudžetas, kompleksas bei pateikiami rodikliai, skirti komunikacijos vertinimui.
The aim of the final master thesis is to improve the planning of the IMC in the real estate development company "NT", focusing on Y generation preferences. The theoretical part of the paper analyzes the aspects of integrated marketing communication planning: the concept of marketing communication and integrated marketing communication is analyzed, the elements of integrated marketing communication and its characteristics are analyzed, integrated marketing communication integration, synergy and the planning process are presented. Also, the theoretical part of the work presents the characteristics of the Y generation. In the analytical part of the final work, the research methodology is created and substantiated, Real Estate Development Company NT is introduced, and the integrated marketing communication analysis applied by this company is carried out. Also, in the analytical part of the work, the research of the application of integrated marketing communication in the real estate sector is performed and the Y generation's preferences are determined in relation to integrated marketing communication through the survey tool. The proposals formulated in the project part of the work: to distinguish the Y generation in the existing segments of the company, formulated the goals of the IMC, based on the goals the creative strategy was formulated, as well as the budget of the IMC, the complex and the indicators of performance assesment for evaluation of the communication campaign are presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60509
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
vytaute_cesnaite_md.pdf2.22 MBAdobe PDF   Until 2023-11-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

67
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.