Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60506
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Miliūnaitė, Indrė
Title: Socialinės atsakomybės komunikacija Lietuvos įmonėse
Other Title: Communication of social responsibility in Lithuanian enterprises
Extent: 81 p.
Date: 30-Nov-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Socialinė atsakomybė;Socialinė veikla;Komunikacija;Social responsibility;Social activity;Communication
Abstract: Darbo tikslas - įvertinus įmonių, vykdančių socialinės atsakomybės veiklą pateikti socialinės atsakomybės rekomendacinį komunikacijos modelį. Pirmoje darbo dalyje naudojama literatūra analizuoti socialinės atsakomybės sampratą, apibūdinti teorinius įmonių socialinės atsakomybės aspektus bei nagrinėjama ĮSA komunikacija, jos būdai ir strategija. Analitinėje darbo dalyje pateikiamas valstybėje taikomas įmonių socialinės atsakomybės skatinimo metodas - socialinės atsakomybės apdovanojimų pristatymas, apibūdinamos socialinę atsakomybę vykdančios įmonės ir atliekama analizė. Tyrimo metu atliekama įmonių socialinės atsakomybės ir pažangos ataskaitų, komunikacijos formų analizė ir vertinimas. Trečiojoje, projektinėje dalyje pagal atliktą teorinę analizę ir analitinio darbo dalį, suformuluoti tokie sprendimai: vykdant socialinę atsakomybės komunikaciją, įmonė turėtų remtis rekomendaciniu komunikaciniu modeliu.
The aim of this master’s thesis is to provide a recommendatory social responsibility communication model based on the evaluated corporations. In the first part of this thesis, literature is used to analyse the concept of social responsibility, to describe the theoretical aspects of corporate social responsibility and examine CSR communication, its methods and strategy. The analytical part of the work presents state-supported promotion method of social responsibility – the presentation of social responsibility awards, description of the companies that have adopted social responsibility and carry out analysis. The research involves analysis and evaluation of communication forms and corporate social responsibility and progress reports. In the Third part based on the performed theoretical analysis and the analytical part of the work, the following solution was formulated: the corporation which carries out social responsibility communication should rely on the recommended communication model.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60506
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
indre_miliunaite_md.pdf1.12 MBAdobe PDF   Until 2023-11-30View/Open

Show full item record

Page view(s)

12
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

8
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.