Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60435
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Abramavičius, Armanas;Vosyliūtė, Andželika
Title: Neatsargaus gyvybės atėmimo kvalifikavimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje
Other Title: Qualification of negligent homicide in the practice of the Supreme Court of Lithuania
Is part of: Teisės apžvalga, 2018, nr. 2(18), p. 176-190
Date: 2018
Keywords: Baudžiamoji atsakomybė;Neatsargus gyvybės atėmimas;Nužudymas;Kelių eismo taisyklių pažeidimas Criminal liability; Negligent deprivation of life; Murder; Negligence; Specific intent; General intent; Violation of road traffic regulations;Criminal liability;Negligent deprivation of life;Murder;General intent;Violation of road traffic regulations
Abstract: Straipsnyje analizuojami tam tikri neatsargaus gyvybės atėmimo kvalifikavimo klausimai, susiję su neatsargaus gyvybės atėmimo atribojimu nuo nužudymo ir nelaimingo atsitikimo. Tiek baudžiamosios teisės moksle, tiek teismų praktikoje nėra vieningos nuomonės dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, kaip nusikaltimo, atribojimo nuo nelaimingo atsitikimo (kazuso). Nemažai problemų teismų praktikoje kyla, kai neatsargų gyvybės atėmimą reikia atskirti nuo tyčinio gyvybės atėmimo, t. y. nužudymo. Šiuo klausimu keičiasi ir teismų praktika. Ilgą laiką kelių eismo taisyklų pažeidimas, sukėlęs nukentėjusiojo mirtį, neatsižvelgiant į taisyklių pažeidimo pobūdį, buvo vertinamas kaip neatsargus gyvybės atėmimas ir buvo taikomas specialus baudžiamojo įstatymo straipsnis, numatantis baudžiamąją atsakomybę už kelių eismo taisyklų pažeidimą. Pastaruoju metu toks požiūris kinta, ir tie atvejai, kai nukentėjusysis miršta dėl itin šiurkščių, tyčinių kelių eismo taisyklų pažeidimų, teismų praktikoje jau pripažįstamas nužudymu. Autoriai šiame tyrime nagrinėja aktualiausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kurioje sprendžiami neatsargaus gyvybės atėmimo atskyrimo nuo nužudymo ir nelaimingo atsitikimo klausimai. Tai daroma siekiant nustatyti pagrindines normų, numatančių atsakomybę už neatsargų gyvybės atėmimą, aiškinimo ir taikymo problemas, pasiūlyti jų sprendimo būdus.
The article analyses some issues regarding the qualification of negligent deprivation of life pertaining to the distinction of negligent deprivation of life from murder and accident. In both criminal law science and case law there is no unanimous opinion about the distinction between negligent deprivation of life (as a crime) and an accident (Latin: casus). In court practice a number of problems arise when negligent deprivation of life must be distinguished from intentional deprivation of life, i.e. murder. The case law is also changing in this regard. For a long time, the violation of road traffic regulations that have caused the victim's death, irrespective of the nature of the violation of the regulations, was regarded as negligent deprivation of life and a special article of criminal law providing for criminal liability for violation of road traffic regulations was applied. Recently this view is undergoing a change and in those cases where a victim dies due to grossly violent intentional breach of road traffic regulations in judicial practice are being classified as murder. In this study authors examine the most relevant case law, which deals with the distinction of negligent deprivation of life from murder and accident, of the Supreme Court of Lithuania. The study was conducted in order to identify the main issues of interpretation and application of criminal norms for the liability of negligent deprivation of life, and to propose solutions for them.
Internet: https://doi.org/10.7220/2029-4239.18.12
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60435
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2018, nr. 2(18)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

62
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

88
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.