Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60429
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4);Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija (H004);Philology (H004)
Author(s): Valančė, Danguolė
Title: Dalelytė "ir" – aprašai ir vartosena dabartinėje rašytinėje lietuvių kalboje
Other Title: The particle "ir" – descriptions and usage in contemporary standard written Lithuanian
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, T. 70
Extent: p. 31-56
Date: 2018
Keywords: Dalelytė ir;Pabrėžiamoji dalelytė;Samplaika;Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos;Dabartinės rašytinės lietuvių kalbos tekstynas;Particle ir;Focus particle;Morphological multi-word unit;Contemporary standard written Lithuanian grammars;Contemporary standard written Lithuanian corpus
Abstract: Dalelytė ir lietuvių kalbos gramatikose įvardyta kaip išskiriamoji, stiprinamoji ir jungiamoji, o žodynuose ji laikoma ne tik dalelyte, bet ir prieveiksmiu. Atliekant tyrimą buvo apsibrėžta, kad leksinis vienetas ir gali būti arba jungtuku, arba dalelyte. Iš 33 339 ir pavartojimo atvejų liko 2 716, kur ir eina dalelyte. Dažniausiai dalelytė ir vartojama prie daiktavardžių ir daiktavardinių junginių, kurių reikšmę sakinyje svarbu pabrėžti. Kartais ji eina prie daiktavardžių, kad juos papildytų, tokiais atvejais ir atitinka samplaikines dalelytes taip pat, taip pat ir. Kai dalelytė ir vartojama prieš veiksmažodžius, būdvardžius ar prieveiksmius, ji atlieka pabrėžiamąją funkciją, o prieš įvardžius ir įvardžių junginius ji dažniau funkcionuoja kaip papildomoji. Prieš prielinksnines konstrukcijas dalelytė ir gali atlikti tiek papildomąją funkciją, tiek pabrėžiamąją. Taigi dažniausiai dalelytė ir rašytinėje kalboje funkcionuoja kaip pabrėžiamoji, o kitos jos funkcijos priklauso nuo pabrėžiamo žodžio kalbos dalies ir konteksto. Dalelytė ir gali būti vartojama kaip aktualiosios sakinio skaidos priemonė. Analizuojant pavyzdžius nustatyta, kad dalelytė ir retai eina sakinio pradžioje. Tais atvejais, kai ji vartojama sakinio pradžioje prieš jungtukus ar jungiamuosius žodžius, dominuoja ne dalelytės, o jungtuko funkcija. Išnagrinėjus vartosenos pavyzdžius nustatyta, kad dalelytė ir gana dažnai eina po jungtukų. Su kai kuriais jungtukais ji sudaro morfologines samplaikas (kad ir, nors ir, bet ir, lyg ir, kaip ir etc.), viena iš samplaikų kad ir įgyja nuolaidos jungtuko funkciją. Daug rečiau dalelytė ir eina po jungiamųjų žodžių ir kitų dalelyčių, atliekančių jungiamąją funkciją, bet ir šiais atvejais dominuoja dalelytės ir pabrėžiamoji funkcija. [...]
As stated in Lithuanian grammars, the particle ir (also) is used to single out, intensify, and connect words, phrases, and sentences. In Lithuanian dictionaries, ir is considered to be not only a particle but also an adverb. In the current study, the lexical unit ir is viewed as a conjunction and as a particle. Thus, when selecting the instances of the particle ir, it was, first of all, established whether ir functions as a conjunction, which connects homogeneous parts of a sentence or sentences. In all other cases, ir was treated as a particle. In total, 33,339 cases of the usage of ir were found; however, ir as a particle was used in 2,716 instances. Besides, it was found that in 1781 cases the particle ir was used after conjunctions, linking words and other particles. In most cases, the particle ir is used with nouns and noun phrases, when it is important to emphasize their meaning, for example: Aš ir arbatos išvirčiau. (I would make some tea as well.) Sometimes, the particle ir is used with nouns in order to complement them. In such cases, the particle ir corresponds to multi-word particles taip pat, taip pat ir, for example: Tokį pat poveikį sukelia ir kofeinas, alkoholis ar padidėjęs nervingumas. (The same effect is also caused by caffeine, alcohol, or increased anxiety.) When the particle ir is used before verbs, adjectives, and adverbs, it performs an emphatic function. If the particle ir is used before pronouns or pronoun phrases, it functions as an additive particle. Moreover, when used before prepositional constructions, the particle ir may perform both additive and emphatic functions. Thus, in most cases, the particle ir is emphatic, whereas its other functions depend on the part of speech of the word it emphasizes and the context. The particle ir also interacts with a functional sentence perspective. [...]
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8769.70.2
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/60425/1/ISSN2335-8769_2018_N_70.PG_31-56.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/60425
https://doi.org/10.7220/2335-8769.70.2
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

90
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.