Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60418
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Politikos mokslai / Politic sciences (S002)
Author(s): Kavaliauskas, Tomas
Title: Politinės moralės transformacijos Vidurio Europoje: Lenkijos atvejis
Other Title: Transformations of political morality in Central Europe: the case of Poland
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2018, T. 97
Extent: p. 90-98
Date: 2018
Keywords: Tapatybė;Politinė moralė;Lenkija;Pabėgėlių krizė;Michnikas A;Kundera M;Identity;Poland;Political morality;Adam Michnik;Milan Kundera
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojamas Lenkijos atvejis, nes jis atspindi politinės moralės transformacijas. Lenkijos autoritarinis nacionalistinis režimas įvardijamas kaip demokratūra. Konstitucinis teismas ir žiniasklaida yra pajungti valdančiosios partijos Prawo i Sprawiedliwość (trumpinys PiS) ideologijai, todėl kalbama apie autoritarinį režimą. Straipsnyje remiamasi kritišku buvusio disidento A. Michniko žvilgsniu į šiandieninės Lenkijos padėtį, jo vertinimais. Atskleidžiamas ryšys tarp 1989 m. Apskritojo stalo sutarimų ir neįvykusios de-komunizacijos moralinių iššūkių. Svarstoma, kaip pasikeitusi Lenkijos politinė moralė veikia Vidurio Europos tapatybę. Autoritarinio režimo formos Lenkijoje ir Vengrijoje paneigia pirminę M. Kunderos Vidurio Europos idėją, paneigia buvusį ilgesį tapti Europos dalimi esant už Geležinės uždangos, siekiant vertybiškai jungtis su liberaliais Vakarais, o šiandien Vidurio Europos, kaip koncepcijos, arba nebeliko, arba ji pagal savąją idėją pasislinkusi į Baltijos šalis
The article analyses the Polish case as reflecting the transformations of political morality. Current authoritarian nationalistic regime of Poland is worded as democratura. Subjugation of the constitutional court and media to the ideology of Prawo i Sprawiedliwość party interests created an authoritarian regime. The article is substantiated with the critical view of the former dissident Adam Michnik; his critique of the situation in Poland reveals the political morality of the Polish right. The connection between 1989 Round Tabel agreements and the moral challenges of de-communization that did not happen is also revealed. At last the author considers how the new political morality of Poland is influencing the identity of Central Europe. If authoritarian regime forms in Poland and Hungary negate the initial concept of Milan Kundera’s Central Europe, if they negate the very longing to become part of Europe while being behind the Iron Curtain and ambition to unite with the liberal West on the basis of values, then today the concept of Central Europe has either dissappeared or in accordance with its idea has moved to the Baltic States
Internet: https://doi.org/10.24101/logos.2018.71
https://doi.org/10.24101/logos.2018.71
Affiliation(s): Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.08 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

104
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.