Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60257
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Dvorak, Jaroslav;Civinskas, Remigijus
Title: The determinants of cooperation and the need for better communication between stakeholders in EU countries: the case of posted workers
Other Title: Determinanty współpracy i potrzeby lepszej komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami w krajach UE: przypadek pracowników delegowanych
Is part of: Polish journal of management studies. Czestochowa : Czestochowa University of Technology, 2018, Vol. 18, iss. 2
Extent: p. 94-106
Date: 2018
Keywords: Współpraca;Komunikacja;Stosunki przemysłowe;Pracownicy delegowani;Interesariusze;Cooperation;Communication;Industrial relations;Posted workers;Stakeholders
Abstract: Artykuł analizuje uwarunkowania współpracy oraz lepszą komunikację między interesariuszami w krajach UE w zakresie polityki dotyczącej pracowników delegowanych. Metodologia obecnych badań opiera się na danych zebranych w badaniach jakościowych. Metoda wywiadów została wykorzystana w celu uzyskania danych od zainteresowanych stron zaangażowanych w politykę delegowania pracowników. Zgodnie z wynikami badań wymiana informacji i współpraca są dobrze rozwinięte na poziomie regionalnym. Szeroka różnorodność praktyk w zakresie wymiany informacji została odkryta w sieci zainteresowanych stron. Jednak wszystkie sieci są w fazie rozruchu
The article analyses the determinants of cooperation and better communication between stakeholders in EU countries on the issue of policy pertaining to posted workers. The methodology of the current research is based on the data collected through qualitative research. The interview method has been used in order to obtain the data from the stakeholders involved in the policy for posting workers. According to the research findings, information exchange and cooperation are well-developed on a regional level. The broad diversity of information exchange practices has been found in the policy stakeholders’ network. However, all the networks are in start-up phases
Internet: https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=183839
Affiliation(s): Klaipėdos universitetas
Viešojo administravimo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.