Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60120
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Petraitė, Monika;Maženytė, Brigita;Kaminskienė, Lina;Gerulaitienė, Eglė;Ponomarenko, Tetiana;Nadišauskienė, Rūta Jolanta
Title: Informacijos paieška prenataliniu laikotarpiu. Atvirųjų edukacinių aplinkų modelis
Other Title: Information search in the prenatal period. Open educational environment model
Is part of: Lietuvos akušerija ir ginekologija = Lithuanian obstetrics & gynecology. Kaunas : Vitae litera, 2018, T. 21, Nr. 4
Extent: p. 266-273
Date: 2018
Keywords: Sveikatos vadyba;Žinių valdymas;Atvirosios inovacijos;Visuomenės sveikata;Nėščiųjų sveikat;Healthcare management;Knowledge management;Open innovations;Public health;Pregnancy health
Abstract: Sveikatos priežiūros sektorius tampa žiniomis paremta bendruomene, kurioje galios turi skirtingi suinteresuotieji. Visuomenės sveikatos gerėjimas priklauso nuo keitimosi informacija vientisumo, pagrįstumo bei konstruktyvumo. Straipsnyje analizuojami įvairūs požiūriai į pasirenkamus informacijos šaltinius nėštumo laikotarpiu. Atskleidžiama kokiomis alternatyviomis formomis moterys naudojasi, ieškodamos informacijos ir socialinės paramos. Siūlomas būdas spręsti sveikatos problemas – atvirųjų inovacijų vystymas bendruomenėse
The healthcare sector is becoming a knowledge-based community with different stakeholders empowered. The improvement of public health depends on the integrity, validity and constructiveness of the exchange of information. The article analyzes different approaches to selected sources of information during pregnancy. It reveals which alternatives women use to find information and social support. The proposed way to solve health problems is to develop open innovation techniques
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60120
Affiliation(s): Edukologijos institutas
Kauno technologijos universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.26 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

124
checked on Sep 13, 2019

Download(s)

12
checked on Sep 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.