Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60120
Publication type
type::text::periodical::journal::contribution to journal::journal article::research article
Type of publication (PDB)
Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Author(s)
Petraitė, Monika
Kauno technologijos universitetas
Maženytė, Brigita
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Nadišauskienė, Rūta Jolanta
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija
Title
Informacijos paieška prenataliniu laikotarpiu. Atvirųjų edukacinių aplinkų modelis
Other Title
Information search in the prenatal period. Open educational environment model
Is part of
Lietuvos akušerija ir ginekologija = Lithuanian obstetrics & gynecology. Kaunas : Vitae litera, 2018, T. 21, Nr. 4
Extent
p. 266-273
Publisher
Kaunas : Vitae litera
Publisher (trusted)
Lietuvos akušerių ir ginekologų draugija
Date Issued
2018
Is Referenced by
ISSN (of the container)
1392-5091
Other Identifier(s)
VDU02-000023269
Abstract
The healthcare sector is becoming a knowledge-based community with different stakeholders empowered. The improvement of public health depends on the integrity, validity and constructiveness of the exchange of information. The article analyzes different approaches to selected sources of information during pregnancy. It reveals which alternatives women use to find information and social support. The proposed way to solve health problems is to develop open innovation techniques.
Sveikatos priežiūros sektorius tampa žiniomis paremta bendruomene, kurioje galios turi skirtingi suinteresuotieji. Visuomenės sveikatos gerėjimas priklauso nuo keitimosi informacija vientisumo, pagrįstumo bei konstruktyvumo. Straipsnyje analizuojami įvairūs požiūriai į pasirenkamus informacijos šaltinius nėštumo laikotarpiu. Atskleidžiama kokiomis alternatyviomis formomis moterys naudojasi, ieškodamos informacijos ir socialinės paramos. Siūlomas būdas spręsti sveikatos problemas – atvirųjų inovacijų vystymas bendruomenėse.
Bibliographic Details
8
Coverage Spatial
LT
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)