Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60068
Type of publication: Mokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Jegelevičienė, Violeta;Česnavičienė, Jūratė
Title: Mokymosi pagalbos teikimas siekiant pasiekimų gerinimo ir bendrųjų ugdymo planų nuostatų įgyvendinimo pagrindinio ugdymo programas vykdančiose mokyklose : tyrimo ataskaita / tyrimo metodiką rengė Violeta Jegelevičienė, tyrimo ataskaitą rengė Jūratė Česnavičienė
Extent: 54 p
Publishing data: Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Date: 2018
Note: Tyrėjas konsultavo ir informaciją teikė: prof. dr. Loreta Žadeikaitė (Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja); Audronė Šuminienė (Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja)
Keywords: Mokinių pasiekimai;Mokymosi pagalba;Mokymosi motyvacija;Mokymosi sunkumai
Abstract: Švietimo bendruomenei susirūpinimą keliančių mokinių pasiekimų gerinimas Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje įvardintas kaip išsikeltų tikslų įgyvendinimo siekinys. Būtent šiam siekiniui pastaruoju metu skiriamas išskirtinis dėmesys įvairiais švietimo lygmenimis įgyvendinant iniciatyvas, tačiau veiksmingiausios priemonės taikomos ugdytiniams artimiausioje aplinkoje. Viena jų – mokymosi pagalba, kuri teikiama siekiant padėti mokiniams padaryti pažangą nuo turimų gebėjimų iki numatyto tikslo, kad užpildytų spragas tarp to, ką sugeba padaryti savarankiškai ir to, ką geba padaryti, kai jiems padedama (Puntambekar, Hübscher, 2005). Teikiant mokymosi pagalbą, rekomenduojama skatinti mokinį, kad jis norėtų pasiekti numatytą tikslą, ir palaikyti jo pasiryžimą įvykdyti mokymosi ketinimus. Svarbu, kad mokytojas pateiktų paaiškinimus, padedančius organizuoti konkrečias mokymosi veiklas, pvz. parodyti, kaip atlikti užduotį ir padėti jam laikytis užduoties reikalavimų, o esant poreikiui, perimti užduoties dalis, kurių mokinys dar nesugeba atlikti pats ir taip supaprastinti jam skirtą užduotį. Su mokymosi pagalba glaudžiai susijęs mokytojo teikiamas grįžtamasis ryšys, nurodant neatitikimus tarp siekiamo tikslo ir gauto rezultato. Svarbus žingsnis padedant įveikti mokymosi sunkumus – palaikyti ir stiprinti mokinio motyvaciją, neleisti nusivilti arba sumažinti nusivylimą (van de Pol, Volman, Beishuizen, 2010). [...]
Internet: http://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/8ed58703-3004-47b0-b5b2-c2b604c09cf2.zip
http://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/8ed58703-3004-47b0-b5b2-c2b604c09cf2.zip
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Mykolo Romerio universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

108
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.