Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59590
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Ėmužienė, Ina
Title: „Uždaryti prokomunistinį radiją“: Detroito lietuvių konfliktas 1941–1955 m
Other Title: Shut down the procommunist radio: conflict in the Lithuanian diaspora community of Detroit (1941–1955)
Is part of: Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Lithuanian migration and diaspora studies. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, nr. 1 (25)
Extent: p. 81-99
Date: 2018
Note: eISSN 2351-6461
Keywords: Lietuvių diaspora;Žiniasklaida;Išeivijos radijas;Kairiųjų judėjimai išeivijoje;Detroito lietuvių radijo (DLR) klubas;Lithuanian diaspora;Media;Lithuanian diaspora radio;Detroit Lithuanian Radio Club;Left-wing movements in exile
Abstract: Straipsnyje analizuojama lietuvių diasporos politinių pažiūrų kolizija Detroito radijo programų kontekste ir šios programos sąveikos su Sovietų Lietuva, JAV valdžios įstaigomis ir lietuvių bendruomene. Tyrime analizuojamas Detroito lietuvių radijo klubo pavyzdys kaip kairiosios organizacijos, kuri palaikė artimus ryšius su sovietine Lietuva ir komunistais. Taip pat tiriamas šios radijo programos santykis su radijo stotimis, atsisakiusiomis dėl federalinės valdžios ne tik kairiųjų, bet ir apskritai mažumų radijo transliacijų. Į Detroito lietuvių radijo klubo padėtį žvelgiama iš lietuvių bendruomenėje susiformavusios opozicijos, kuri, pirma, pradėjo transliuoti Amerikos lietuvių balso radijo laidas ir sukūrė konkurenciją radijo medijoje. Antra, ėmė spausti stotį, kad būtų uždarytos kairiųjų programos. Galiausiai, susiklosčius palankiai situacijai, netgi surengė visuomeninį teismą, kuriame nuteisė ne tik Detroito lietuvių radijo klubą, bet ir visas bent kažkiek su komunizmu ir Sovietų Lietuva susijusias organizacijas
This paper analyzes the collision of political views inside the U.S. Lithuanian diaspora community with respect to the Detroit Lithuanian Radio (DLR) program. Attention is focused on the interaction between this radio program and Soviet Lithuania as well as on the interaction between U.S. government institutions and the Lithuanian-American community. DLR is a good example of ties between a Communist organization working in the U.S. and Lithuania under Soviet rule in the context of the Cold War. Being pro-Communist DLR was under pressure from the U.S. federal government. Feeling this pressure the U.S. radio station which broadcast the DLR program chose to refuse broadcasting left- wing programs as well as programs of national minorities in general. The Lithuanian-American community, being mostly made up of displaced persons (DP) from Europe who had fled their occupied homeland, saw a pro-Communist radio program as an insult to their views and feelings and as an attempt to legitimize the Soviet occupation. So they established a radio program with a different political orientation – a Lithuanian-American Community Voice Radio Club program that urged the closure of DLR. A rivalry arose. Members of the Lithuanian community endeavored to convene a public court, but no representatives from the DLR showed up for the proceedings. But the opposing Lithuanian-American Community Voice Radio Club program got strong and the pressure on the DLR was very heavy, so the latter had to abandon broadcasting and several years later even close the organization supporting them
Internet: https://doi.org/10.7220/2351-6561.25.5
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/59590/1/ISSN2351-6461_2018_N_1_25.PG_81-99.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/59590
https://doi.org/10.7220/2351-6561.25.5
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2018, nr. 1(25)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.83 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

66
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

74
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.