Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59588
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Volungevičius, Šarūnas
Title: Juozo Girniaus požiūris į padėtį anapus geležinės uždangos
Other Title: What Juozas Girnius saw on the other side of the iron curtain
Is part of: OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2018, nr. 1(25), p. 115-126
Date: 2018
Keywords: Juozas Girnius;Žurnalas „Aidai“;Totalitarizmas;Sovietų Sąjunga;Sovietinė okupacija;Išeivija;Geležinė uždanga;Sovietų „liberalizacija“;Totalitarianism;Soviet Union;Soviet occupation;Diaspora;Iron Curtain;Soviet “liberalization”
Abstract: Žvelgdami į lietuvių išeivijos Vakaruose, visų pirma, JAV, istoriją, pastebime, kad vienu svarbiausių diskusijų, svarstymų ir ginčų objektu buvo santykis su sovietų okupuota Lietuva ir ten gyvenusiais tautiečiais. Tam, kad būtų galima šiuo klausimu priimti vienokį ar kitokį sprendimą, pirmiausia reikėjo susidaryti vaizdą, kas vyksta už geležinės uždangos likusioje tėvynėje, kaip ten gyvena žmonės. Savo poziciją diskusijose bei ginčuose kėlė ir plėtojo vienas iškiliausių lietuvių išeivijos intelektualų – filosofas, kultūros ir mokslo veikėjas dr. Juozas Girnius. Straipsnis supažindina su JAV po Antrojo pasaulinio karo kūrusio J. Girniaus mintimis, jo pastebėjimais apie okupuotą Lietuvą, ten likusių tautiečių padėtį ir jų kasdienį gyvenimą totalitarinio sovietinio režimo sąlygomis, taip pat kokias grėsmes jis įžvelgė. Tačiau reikia paminėti, jog kai kada J. Girnius pastebėdavo ir pozityvių dalykų.
Looking at the history of the Lithuanian diaspora in the West and especially the United States, we notice that one of the most discussed and argued about topics was the relationship of the diaspora to Soviet-occupied Lithuania and the fellow nationals living there. In order to reach a decision one way or the other on this question, it was necessary to get a reliable picture of events and processes in the homeland left behind the Iron Curtain and to know how people were actually living there. One of the most important diaspora intellectuals, the philosopher, editor, and cultural activist dr. Juozas Girnius had his own distinctive views on this issue. This paper presents his observations about occupied Lithuania, the situation of those left to languish there, and their daily life under the totalitarian Soviet regime, as well as about the threats he perceived. But it must be emphasized that occasionally Girnius perceived positive factors as well.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/59588
https://doi.org/10.7220/2351-6561.25.7
Appears in Collections:OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2018, nr. 1(25)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

468
checked on May 24, 2019

Download(s)

82
checked on May 24, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.