Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59317
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Kavaliauskas, Tomas
Title: Pragmatizmo filosofija tarp teizmo ir ateizmo
Other Title: Philosophy of pragmatism between theism and atheism
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2018, T. 95
Extent: p. 96-104
Date: 2018
Keywords: Pragmatizmo filosofija;Utilitarizmas;Maceina, Antanas;Girnius, Juozas;Egzistencinis skundas;Philosophy of pragmatism;Utilitarianism;Maceina, Antanas;Girnius, Juozas;Existential complaint
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojama amerikietiškoji pragmatizmo filosofija. Pragmatizmas pasitelkiamas kaip metodas, padedantis įveikti įtampą tarp teizmo ir ateizmo siekiant Absoliučios Tiesos. Svarstoma, ar pasitelkiant pragmatizmą galima paneigti J. Girniaus tezę, kad teizmas ir ateizmas yra nesuderinami. Autorius nurodo savo ankstesnį straipsnį, kuriame buvo analizuotas A. Maceinos egzistencinis skundas, išreikštas šio filosofo veikale Jobo drama. Kelia klausimą, ar egzistencinis skundas tikrai yra religinio pobūdžio, ar skundas, kreipiantis į transcendenciją, būtinai ją pasiekia. Straipsnio pabaigoje akcentuojama individuali tikėjimo patirtis, kuri, amerikietiškojo pragmatizmo tęsėjo R. Rorty įsitikinimu, nebūtinai turi sietis su Dievu – gali būti susieta su romantizuota meile, literatūros kūriniu, taip pat su sakramentais ir Dievu
The article analyzes American philosophy of pragmatism. Pragmatism is applied as a method to solve the tension between theism and atheism regarding the Absolute Truth. The author considers whether pragmatism can overcome the thesis of Juozas Girnius that theism and atheism are irreconcilable. The author refers to his previous article where he analyzed Antanas Maceina’s existential complaint in his book Jobo drama [The Drama of Job] and raises the question whether existential complaint is indeed of religious kind, whether complaint is directed at transcendence and really reaches it. The article ends with the emphasis on individual experience of faith, which, quoting Richard Rorty as the American neo-pragmatist, not necessarily is connected with God, but could be connected with romanticized love, literature, and also with the sacraments and God
Internet: http://www.litlogos.eu/L95/Logos_95_096_104_Kavaliauskas.pdf
http://www.litlogos.eu/L95/Logos_95_096_104_Kavaliauskas.pdf
Affiliation(s): Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.43 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

114
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.