Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/58133
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Minelgaitė, Audronė;Dagiliūtė, Renata
Title: Darnaus vystymosi aspektai Lietuvos universitetų strateginiuose dokumentuose
Other Title: Aspects of the sustainable development in the strategical documents of the Lithuanian universities
Is part of: Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga = Challenges and social responsibility in business : international applied research conference proceedings. Kaunas : Kolpingo kolegija, 2015
Extent: p. 15-24
Date: 2015
Keywords: Darnus vystymasis;Žaliasis universitetas;Aukštasis mokslas;Strateginiai dokumentai;Sustainable development;Green university;Higher education;Strategic documents
Abstract: Universitetai, kaip organizacijos, dėl savo dydžio, veiklos, sunaudojamos energijos ir medžiagų, gali daryti neigiamą poveikį aplinkai. Jį būtų galima žymiai sumažinti, jei organizuojant universiteto veiklą, būtų siekiama integruoti aplinkos vadybos sistemas, užtikrinti visuomenės dalyvavimą ir socialinę atsakomybę, įgyvendinti darnumo skatinimui skirtus mokymus ir mokslinius tyrimus. Dėl universitetų specifikos, jų veikla peržengia universiteto kaip organizacijos ribas ir turi įtakos bendram darnumo idėjų įgyvendinimui. Šio darbo tikslas buvo atlikti Lietuvos universitetų strategijų analizę darnaus vystymosi atžvilgiu. Vertinimas atliktas pagal raktinius žodžius, susijusius su darnumu strateginiuose dokumentuose. Nustatyta, kad daugumos universitetų strategijos apie darnumą kalba palyginti mažai. Daugiausiai dėmesio darnumui skiria Edukologijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetai. Mažiausiai apie darnų vystymąsi kalba Lietuvos sporto universitetas
Universities, as organizations due to their activities, size, energy use and materials can induce environmental and social impacts. Impacts could be significantly reduced if planning the activities of campus involve integration of environmental management systems, public participation and social responsibility and implementation of sustainability related studies and research. Due to the specific mission of universities, their role in sustainability provisions is very important. The aim of this study was to analyse the strategies of Lithuanian universities considering sustainable development. Assessment was carried out according to the appearance of the sustainability related keywords in the strategic documents. It was found that the majority of universities speak rather limitary about sustainability in their strategic documents. University of Education and University of the Health sciences most extended include sustainability in their strategic documents. Lithuanian Sports University takes into consideration sustainability the least of all
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/58133
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.