Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/58072
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Brazaitytė, Aušra;Juknys, Romualdas;Sakalauskaitė, Jurga;Sakalauskienė, Sandra;Lazauskas, Sigitas;Kupčinskienė, Eugenija;Urbonavičiūtė, Akvilė;Samuolienė, Giedrė;Šabajevienė, Gintarė;Ulinskaitė, Raimonda;Kviklys, Darius;Duchovskienė, Laisvūnė;Šikšnianienė, Jūratė Bronė;Baranauskis, Kęstutis;Duchovskis, Pavelas
Title: Ekofiziologiniai tyrimai kintančios aplinkos sąlygomis
Other Title: Ecophysiological investigations under conditions of changing environment
Is part of: Sodininkystė ir daržininkystė : mokslo darbai. Babtai : Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2008, T. 27, Nr.3
Extent: p. 263-276
Date: 2008
Keywords: Abiotiniai stresai;Augimas;Ekofiziologija;Produktyvumas;Abiotic stress;Growth;Ecophysiology;Productivity
Abstract: Darbo tikslas – pristatyti ekofiziologinius tyrimus, atliktus kintančios aplinkos sąlygomis Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijoje. Nuo 2000 m. iki 2008-ųjų laboratorija su tokiomis institucijomis, kaip Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos miškų institutas, Lietuvos žemdirbystės institutas, Botanikos institutas, Chemijos institutas bei Geologijos ir geografijos institutas, dalyvavo šiuose Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remtuose projektuose: „Kompleksinis gamtinių ir antropogeninių veiksnių poveikis augalams atskirų individų ir populiacijų lygmenyje“, „Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agroekosistemų augmenijai“, „Sumedėjusių augalų fiziologinės ir biocheminės reakcijos į gamtinių ir antropogeninių veiksnių stresą“, „Agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui“. Vykdant projektus ir atliekant tyrimus, gauti reikšmingi duomenys apie įvairių augalų atsparumą, adaptaciją, konkurencingumą, veikiant kompleksui gamtinių ir antropogeninių veiksnių. Tyrimų duomenys paskelbti mokslinėse publikacijose ir tarptautinėse konferencijose bei buvo apgintos daktaro disertacijos
The aim of work was to present ecophysiological investigations under conditions of changing environment carried out at the Laboratory of Plant Physiology, LIH. From 2000 till 2008 laboratory with such institutions as Vytautas Magnus University, Lithuanian University of Agriculture, Lithuanian Forest Research Institute, Lithuanian Institute of Agriculture, Institute of Botany, Institute of Chemistry and Institute of Geology and Geography participated in these projects, which were supported by Lithuanian State Science and Studies Foundation: “Integrated influence of natural and anthropogenic factors on plants in the level of different individuals and populations”, “Integrated influence of anthropogenic, climate and environment changes on the forest and agro-ecosystem vegetation”, “Physiological and biochemical response of woody plants to natural and anthropogenic stressors” and “Productivity and stability of agro ecosystems under climate change”. During investigations were obtained important results about resistance, adaptivity and competitive ability of various plants under effect of complex natural and anthropogenic factors. Data of investigations were published in scientific publications, present in international scientific conferences. It was defended PhD thesis
Internet: http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/Documents/27(3).pdf
Affiliation(s): Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml20.28 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.