Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57671
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Alekrinskis, Aleksandras;Bulotienė, Daiva;Šimkus, Audrius
Title: Savanorių išlaikymo sporto organizacijose veiklos vertinimas
Other Title: Assessment of the activities of volunteers’ maintaining in sports organizations
Is part of: Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2012, nr. 4(70)
Extent: p. 29-37
Date: 2012
Keywords: Sporto organizacijos;Savanorių išlaikymas;Savanorių valdymas;Savanorystė sporte;Sports organizations;Retention of volunteers;Volunteer management;Volunteering in sport
Abstract: Pagrindinė savanorių veikla sporto sektoriuje yra praktinė parama organizacijoms ir vietinių, regioninių bei nacionalinių sporto renginių, varžybų, čempionatų vykdymas. Kasmet daugėja sporto renginių, kuriems labai trūksta savanoriškos darbo jėgos, todėl vadybininkai turi efektyviau verbuoti ir išlaikyti savanorius. Sporto sektoriuje labai svarbus savanorių pritraukimas, tačiau dar svarbesnis yra savanorių išlaikymo sporto organizacijoje klausimas, nes pasitelkiant jau užverbuotus, apmokytus ir lojalius organizacijai žmones galima operatyviau vykdyti renginius ir kurti kitus sporto produktus. Dėl šių priežasčių kyla probleminis klausimas: kaip turėtų būti vykdomas ir vertinamas sporto organizacijos savanorių išlaikymo valdymas? Tyrimo objektas – savanorių išlaikymo veiklos vertinimas. Tyrimo tikslas – įvertinti savanorių išlaikymo sporto organizacijose veiklą. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 1) apibrėžti savanorio ir savanorystės sampratą ir reikšmę sporto sektoriuje; 2) atskleisti valdymo sampratos modernioje vadybos teorijoje sąsajas su savanorystės valdymo principais; 3) remiantis moksliniais literatūros šaltiniais sukurti teorinį sporto organizacijos savanorių išlaikymo valdymo vertinimo modelį; 4) empiriškai patikrinti sukurtą sporto organizacijos savanorių išlaikymo valdymo vertinimo modelį. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, matematinė analizė.[...]
The main activities of volunteers in the sport sector are practical support for organizations and organizing of sporting events, competitions, championships at the local, regional and national level. Every year there is a growing number of sports events, with a lack of volunteer assistance, so managers should more effectively recruit and retain volunteers. Sport is a very important sector in attracting volunteers, but even more important is an issue of maintaining volunteers in sport organization - already recruited, trained and loyal people in the organization to expeditiously carry out events and to create other sport products. For these reasons, there is the difficulty of the question: how should be implemented and evaluated management of volunteers maintaining in sports organizations? The object of research was volunteers maintaining performance assessment. The aim was to assess the volunteers maintaining in sport organizations. The study objectives: to define the volunteering and the volunteer concept and importance for sport sector, to reveal the links between management concept in modern management theory with the principles of volunteering management; referring to the scientific literature, to create a theoretical model for the assessment of volunteer maintaining in sports organizations; empirically test the developed theoretical model for the assessment of volunteer maintaining in sports organizations. Research methods: analysis of scientific literature; the questionnaire poll; mathematical analysis. Summarizing the results it can be said that the volunteers include individuals voluntarily performing useful work to the public, not for monetary rewards. Volunteering is associated with a wide spectrum of time-consuming unpaid activity, which aims at the aid for organization, community or society. Volunteering is very important in sport because it is the main element in the implementation of biggest sport.[...]
Internet: http://sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2012_4.pdf
http://sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2012_4.pdf
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Lietuvos sporto universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.03 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

124
checked on Nov 1, 2019

Download(s)

12
checked on Nov 1, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.