Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57597
Type of publication: Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Gustaitienė, Asta
Title: Šiuolaikinė lietuvių paauglių literatūra krikščioniškosios literatūros teologijos požiūriu
Other Title: Contemporary Lithuanian adolescents’ literature viewed from the position of christian theology literature
Is part of: Religijos dinamika kultūroje: tapatybių sąveikos ir jų raiška: tarptautinė mokslinė tarpdalykinė konferencija, 2017 m. spalio 26–27 d., Vilnius, Lietuva: santraukos = Dynamics of religion in culture: interactions of identities and their expression: international scientific interdisciplinary conference, 26-27 October, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017
Extent: p. 57-58
Date: 2017
Note: ISBN 978-9955-19-881-9 (internete)
Keywords: Literatūros teologija;Šiuolaikinė lietuvių paauglių literatūra;Probleminė-psichologinė literatūra;Krikščioniškoji filosofija;Literature theology;Contemporary Lithuanian adolescents’ literature;Problem-psychological literature;Christian philosophy
ISBN: 9789955198826
Abstract: Krikščioniškoji literatūros teologija, ieškanti literatūros ir teologijos sąveikų bei sankirtų, Lietuvoje tapo gana populiari grožinės literatūros suaugusiesiems tyrimuose. Šia kryptimi dirba literatūrologai Dalia Čiočytė, Viktorija Daujotytė, Dalia Jakaitė, Gediminas Mikelaitis, Marijus Šidlauskas, Dainius Sobeckis, Juldita Nagliuvienė ir kt. Deja, kur kas mažiau tyrimų, analizuojančių lietuvių vaikų literatūrą. Nors įvairiose metinėse vaikų literatūros apžvalgose, šią literatūrą aptariančiuose straipsniuose ar monografijose užsimenama apie krikščioniškuosius kontekstus, vis dėlto iki šiol nėra atliktas nuoseklesnis visuminis vaikų literatūros tyrimas teologiniu požiūriu. Kiek svarbus religinis matmuo, kiek perspektyvi yra literatūros teologijos žiūra, žvelgiant į šiuolaikinę, sukurtą po 1990 metų, lietuvių paauglių literatūrą? Pranešimo tikslas – tyrinėti šiuolaikinę paaugliams skirtą probleminę-psichologinę literatūrą krikščioniškosios literatūros teologijos požiūriu, išryškinti vyraujančius vaikų literatūros ir teologijos sąveikų bei sankirtų aspektus. Pranešime remiamasi šiuolaikinės lietuvių paauglių literatūros lauku, į kurį patenka nebūtinai geriausios estetinės vertės tekstai, vis dėlto labiau telkiamasi į meniniu požiūriu stipriausią, paveikiausią literatū- rą. Tyrinėjant vaikų literatūrą, remiamasi meno teologo Alejandro GarciosRiveros teorinėmis įžvalgomis, tyrimui svarbi ir Tobino Harto studija Slaptasis dvasinis vaiko pasaulis (The Secret Spiritual World of Children), taip pat Emilio Teixidoro, Kimberley Reynoldso, Emero O’Sullivano, šventojo Teofano Atsiskyrėlio įžvalgos
The Christian literary theology, which seeks to reveal the interactions and intersection of theology and literature, has become quite popular in adult literary research. This direction is applied by scholars Dalia Čiočytė, Viktorija Daujotytė, Dalia Jakaitė, Gediminas Mikelaitis, Marijus Šidlauskas, Dainius Sobeckis, Juldita Nagliuvienė and others in their research. Unfortunately, there are fewer studies that analyze Lithuanian children’s literature from that point of view. Theological aspect of children’s literature is often analyzed in annual children’s literature reviews, but it’s a pity, that a more consistent, comprehensive study of children’s literature from a theological point of view has not been made so far. How important is the religious dimension, how promising is the view of theology of literature, in view of the contemporary, created after 1990, Lithuanian children’s literature? The aim of the report is to present contemporary Lithuanian adolescents’ literature in terms of theology of Christian literature and to highlight the prevailing aspects of intercourse and intersection of adolescents’ literature and theology. The report is based on the field of contemporary Lithuanian adolescents` literature, which includes not necessarily the texts of the best aesthetic value, but is nevertheless more focused on the artistically strongest and most influential literature. The theoretical basis for the report will be the scientific work written by the theologian and philosopher of art, Alejandro Garcia-Rivera , the study of the Tobin’s Hart “The Secret Spiritual World of Children”, saint Theofan, as well as the insights of Emilio Teixidoro, Kimberly Reynolds, and Emero O’Sullivan and others
Internet: https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/14795/Religijos%20dinamika%20kult%c5%abroje.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/14795/Religijos%20dinamika%20kult%c5%abroje.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

122
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.