Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57491
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Gerulaitienė, Eglė
Title: Development of the intercultural competence in the context of internationalisation / Eglė Gerulaitienė
Other Title: Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas internacionalizacijos kontekste
Is part of: Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012, nr. 4(37)
Extent: p. 36-44
Date: 2012
Keywords: Aukštojo mokslo internacionalizacija;Tarpkultūrinės kompetencijos raiška;Development of intercultural competence;Internationalisation of higher education
Abstract: Spartėjant integracijos ir globalizacijos procesams, pribręsta poreikis internacionalizuoti mokslą ir studijas, kinta aukštųjų mokyklų veiklos parametrai. Analizuojant tyrimo duomenis, pastebėta, kad teoriškai aptarti insituciniai internacionalizacijos veiksniai – 1) tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros projektai; 2) tarpinstitucinės sutartys ir tinklai; 3) tarptautinė / tarpkultūrinė studijų proceso dimensija; 4) studijos (curriculum) ir tyrimai; 5) aukštojoje mokykloje vykstanti popaskaitinė veikla; 6) akademinio personalo mobilumas per mainus, ekspertinis, konsultacinis ir mokslinis darbas; 7) užsienio šalių studentų grupių komplektavimas; 8) studentų mainų programos ir kt. – veikia magistrantų tarpkultūrinės kompetencijos raišką. Todėl tyrimo metu buvo išanalizuoti du internacionalizacijos instituciniai veiksniai /atvejai, kurie lemia magistrantų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymą (ŠU atvejis – ARIADNE projekto įgyvendinimas, internacionalizuojant atitinkamas universiteto studijų programas; VDU atvejis – sustiprintos studijų programos, integruojant tvirtus internacionalizacijos praktinius ir patirtinius veiksnius). Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas tampa vis aktualesnė tyrimų tema, atsižvelgiant į globalizacijos procesus. Todėl svarbu suprasti internacionalizacijos procesų institucijoje įtaką / poveikį magistrantų tarpkultūrinės kompetencijos raiškai per jų pačių patirtis, įgytas studijų procese. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – aptarti internacionalizacijos procesų institucijose poveikį magistrantų tarpkultūrinės kompetencijos raiškai. Keliamas mokslinis klausimas: kaip, pasakodami savo gyvenimo istoriją, magistrantai atskleidžia aukštojo mokslo internacionalizacijos procese įgytą patirtį, kuri daro įtaką jų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymuisi
Since integration and globalisation processes are accelerating in the world, the demand to internationalise education and studies increases as well as parameters of the activities of higher education institutions change. The international competitive ability of European higher education area, international mobility and high level of university graduates’ employment as well as successful integration into international labour market are the main aims of the Bologna Process. EU and national documents emphasise the development of European dimensions and content internationalisation in study programmes, training of a flexible, mobile, constantly improving and public active specialist who will integrate into the competitive labour market, mobility of the academic community and international cooperation. The development of intercultural competence becomes a more topical subject of the research taking globalisation processes into consideration. That is why it is important to understand the influence of internationalisation processes in the institution on the development of Master’s Degree (MA) students’ intercultural competence through their experience gained in the study process. The aim of the research presented in this article is to discuss the development of MA students’ intercultural competence in the context of internationalisation processes in the institution
Internet: http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/2012_4_37/gerulaitiene.pdf
http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/2012_4_37/gerulaitiene.pdf
Affiliation(s): Šiaulių universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

122
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.