Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57490
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Gerulaitienė, Eglė
Title: Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo edukacinės ypatybės Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose magistrantų patirties kontekste / Eglė Virgailaitė-Mečkauskaitė
Other Title: Educational aspects of development of intercultural competence at higher education institutions in Lithuania and foreign countries in the context of master students experience
Is part of: Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012, nr. 1(34)
Extent: p. 86-93
Date: 2012
Keywords: Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas;Aukštojo mokslo internacionalizacija;Mokymosi strategijos;Development of intercultural competence;Internationalization of higher education;Teaching/learning strategies
Abstract: Šio straipsnio tyrimo tikslas - aptarti tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo edukacines ypatybes Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Sėkmingas mokymosi procesas siejasi su palankia edukacine aplinka, motyvacijos sistema ir parenkamais tinkamais ugdymo ir vertinimo metodais bei strategijomis. Magistrantų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui reikia palankios ugdymo aplinkos, diferencijuotų ugdymo ir vertinimo metodų ir formų, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos institucinę internacionalizaciją (studentų mobilumą, internacionalizacijos namuose strategijas, internacionalizuojant studijų programas). Ugdant tarpkultūrinę kompetenciją, turi būti taikomos patirtinio mokymosi, probleminio mokymosi, bendradarbiavimu grįsto mokymosi, refleksyviojo mokymosi ir kognityvinio mokymosi strategijos. Straipsnyje tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo edukacinės ypatybės vertinamos ir analizuojamos per magistrantų turimas studijų Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose patirtis. Tyrimo dalyviai, lygindami gautą patirtį Lietuvoje, savo institucijoje, ir užsienyje, išskiria edukacines sąlygas, padedančias ugdyti jų tarpkultūrinę kompetenciją
Successful teaching/learning process is related to favourable educational environment, motivation system and selected suitable teaching and assessment methods and strategies. It is necessary to provide favourable educational environment and different teaching and assessment methods and forms for development of intercultural competence of master level students, taking into considerationthe internationalization of higher education institutions (students mobility, internationalization at home strategies, internationalized study programmes). Developing of intercultural competence must involve experiential learning, problem based learning, cooperation based learning, reflexive learning, and cognitivelearning strategies. In this article the educational peculiarities of development of intercultural competence are assessed and analysed with reference to master students' experiences of studies at Lithuanian and foreign higher education institutions. The participants of the research reflected on different educational aspects which helped to develop their intercultural competence. The main aim of the research presented in this article is to analyze educational aspects of development of intercultural competence in Lithuanian and foreign higher education institutions
Internet: http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/12_01_34/meckauskaite.pdf
http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/12_01_34/meckauskaite.pdf
Affiliation(s): Šiaulių universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.26 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

130
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

12
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.