Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57399
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Ivanauskienė, Violeta;Gončiarova, Natalija
Title: Socialinių paslaugų benamiams įgyvendinimas Lietuvoje: benamių vyrų patirtys
Other Title: Implementation of Lithuanian social services for the homeless: the experiences of homeless men
Is part of: Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017, nr. 1
Extent: p. 45-60
Date: 2017
Note: ISSN 2351-6569 (Online)
Keywords: Benamiai vyrai;Socialinės paslaugos;Benamystės priežastys;Homeless men;Social services;Reasons of homelessness
Abstract: Šiandieninėje Europoje niekas negali būti verčiamas miegoti gatvėje vien tik dėl to, kad nėra pritaikytų tinkamos kokybės paslaugų, kurios atitiktų žmogaus poreikius. Todėl, atsižvelgdama į tai, valstybė privalo užtikrinti benamystę išgyvenančių asmenų teises ir išsaugoti jų orumą, teikdama efektyvias ir kokybiškas socialines paslaugas, nes tokių paslaugų reguliavimas ir įgyvendinimas benamystės srityje leidžia kalbėti apie modernios valstybės vystymą, formuojant ir performuojant socialinių paslaugų teikimo modelį. Šiame straipsnyje, remiantis benamystę išgyvenančių vyrų patirtimis, aptariamos pagrindinės socialinių paslaugų problemos ir jų plėtros galimybės. Straipsnyje pristatomas empirinis tyrimas, kurio rezultatai atskleidė, kad šalyje socialinės apsaugos sistema paremta materialiniu aprūpinimu, tad benamių vyrų galimybės gauti kokybišką paslaugą yra menkos. Judėjimo negalią turinčiam žmogui nakvynės namų infrastruktūra nepritaikyta; socialinis būstas dėl ilgų eilių sunkiai gaunamas; savarankiško gyvenimo ar senelių globos namai garbaus amžiaus benamiams taip pat sunkiai prieinami
This article analyses the experiences of men who are suffering homelessness. The aim of this article is to identify the main problems of social services and to show their potential development. In today’s Europe, no one can be forced to sleep on the street just because there are no high-quality services that meet human needs. The state must ensure the rights of persons, who are suffering homelessness and to preserve their dignity by providing efficient and high quality social services, because only this kind of services allows to talk about the development of the modern state, shaping and reshaping the model of social services. This research allows to understand the phenomenon of homelessness from the point of view of homeless men and to identify the main problems that hinder to overcome homelessness. This article presents the empirical study, which results showed that social services in Lithuania are based on the material supply, so homeless men have poor access to quality social services. The infrastructure of hostels is not adapted for person with disability; social housing is difficult to obtain because of the long queues; homeless men also have difficulties to access independent living or nursing homes for the elderly
Internet: http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v76i1.1513
Affiliation(s): Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Socialinio darbo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

168
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.