Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56904
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Račkauskas, Audrius
Title: G. Deleuze’as ir M. Proustas : tekstų ryšio problema. [2 d.]
Other Title: G. Deleuze and M. Proust : the problem of textual relationship
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2014, T. 80, 81
Extent: p. 211-218, 176-183
Date: 2014
Keywords: Deleuze’as;Proustas;Metatekstas;Eksperimentas;Kūryba;Deleuze;Proust;Metatext;Experiment;Creativit
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas G. Deleuze’o ir M. Prousto ryšys intertekstiniu ir funkciniu požiūriu. Vadovaujantis tekstų subordinacijos logika bei Deleuze’o įvykių komunikacijos samprata, straipsnyje aptariamas filosofinis metateksto ir pirminio teksto santykis, kuris, nepaisant metatekste naudojamų refleksinių ir retorinių procedūrų, negali būti į jas redukuotas. Filosofinis darbas su pirminiu tekstu, greta refleksijos ir retorikos, suponuoja konceptų kūrybą, o pirminis tekstas tokioje veikloje yra ne priemonė ar refleksijos objektas, o terpė eksperimentui. Tačiau kūryba nėra laisvai pasirenkamas filosofinio darbo metodas, ji reikalinga susitikimo ir iš jo kylančios būtinybės. Kita vertus, tai nereiškia, kad filosofinis santykis yra atsitiktinis ir įvyksta filosofijos subjektui nedalyvaujant
The article discusses the intertextual and functional relationship of Gilles Deleuze and Marcel Proust. Through the logic of text subordination and the Deleuzian conception of the communication of events, the article analyzes the philosophical relation of the metatext and of the primary text. In spite of the reflexive and rhetorical procedures used in the relation , the relation cannot be reduced to them. Philosophical work with the primary text along with reflection and rhetoric involve the creation of concepts. The primary text for such work is neither an instrument nor object of reflection, but the medium for experiment. However, creativity is not a freely chosen method. Creativity requires an encounter and necessity implied in it. On the other hand, it does not mean that the philosophical relation is contingent and occurs without the participation of the subject of philosophy
Internet: http://litlogos.eu/L80/Logos_80_211_218_Rackauskas.pdf
http://litlogos.eu/L80/Logos_80_211_218_Rackauskas.pdf
http://litlogos.eu/L81/Logos_81_176_183_Rackauskas.pdf
Affiliation(s): Filosofijos katedra
Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

132
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.