Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56880
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Sujetovienė, Gintarė;Baranauskienė, Toma
Title: Impact of visitors on soil and vegetation characteristics in urban parks of Central Lithuania
Other Title: Miesto parko lankytojų poveikis dirvožemio savybėms ir augalijai centrinėje Lietuvoje
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016, Vol. 72, iss. 3
Extent: p. 51-58
Date: 2016
Note: Online ISSN: 2029-2139
Keywords: Rekreacija;Miestų parkai;Poveikis dirvožemiui;Parkų lankytojai;Recreation;Trampling;Soil characteristics;Visitors;Vegetation
Abstract: Darbo tikslas - ištirti lankytojų poveikį miestų rekreacinių vietų augalijai ir dirvožemiui. Tyrimo objektai – Alytaus ir Kauno miesto parkai su skirtingu lankytojų dažniu. Siekiant ištirti lankytojų poveikį dirvožemiui ir augalijai, buvo apskaičiuotas lankytojų skaičius, tiriamas dirvožemio tankis, pH, matuojamas dirvožemio slėgis, nustatomas augalijos padengimas, rūšių skaičius ir įvairovės indeksai. Rūšių skaičius Alytaus miesto parke ir Kauno Ąžuolyno parke buvo patikimai didesnis kontrolinėje vietoje nei intensyvios rekreacijos tiriamosiose vietose. Apskaičiavus visų tiriamųjų vietų augalijos padengimą, Alytaus miesto parke jis siekė 44,87%, o Kauno Ąžuolyno parke – 35,53%. Kontrolinės vietos augalų rūšių įvairovės indeksas buvo patikimai didesnis (p<0,05) nei intensyvios rekreacijos tiriamosiose vietose. Dirvožemio parametrai (tankis, pH) Alytaus miesto parke ir Kauno Ąžuolyno parke buvo patikimai mažesni kontrolinėje vietoje nei intensyvios rekreacijos tiriamosiose vietose (p<0,05). Dirvožemio slėgis Alytaus miesto parke buvo padidėjęs 7 kartus, o Kauno Ąžuolyno parke - 8 kartus (lyginant su kontroline vieta). Didėjant lankytojų skaičiui, didėja neigiama įtaka dirvožemiui, taip pat didėjant lankytojų skaičiui, mažėja rūšių skaičius, augalijos padengimas ir augalijos įvairovė
Urban parks are a major recreational feature attracting a large number of visitors. The aim of the study is to investigate the impact of visitors on vegetation and soil in urban recreational parks. The objects of the study were Alytus and Kaunas City Parks with different frequency of visitors. Soil parameters (pH, bulk density, and compaction) were measured, and the cover of vegetation and species number were determined. In order to assess the effects of frequencies of visitors on vegetation and soil characteristics, the correlation between these parameters was determined. The results indicated that activities of visitors caused a detrimental effect on soil and vegetation in the studied parks. The number of species and the cover of vegetation were significantly lower in the intensive recreation sites. Species diversity was significantly higher in the control sites than in the sites under intensive recreation. Soil properties (density, pH) of urban parks were significantly lower in the control sites in comparison with the intense use sites. In intensive trampling areas of Kaunas City Park, soil density was 26% higher than in Alytus City Park. Soil pH increased by 17% in Alytus City Park and by 6% in Kaunas Park compared with the control. The average pressure in the middle of the tracks increased by 7−8 times compared with the control. With an increasing number of visitors, the negative influence on soil characteristics as well as decreased number of species, vegetation cover and diversity was found
Internet: http://erem.ktu.lt/index.php/erem/article/download/14486/8685
Affiliation(s): Aplinkotyros katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.