Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56472
Type of publication: Monografija / Monograph (K1a)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archeology (H005)
Author(s): Grickevičius, Artūras
Title: Katalikų kunigų seminarija Kaune: 150-ies metų istorijos bruožai : mokslo monografija / Artūras Grickevičius; Vytauto Didžiojo universitetas, Katalikų teologijos fakultetas
Other Title: Catholic priest seminary in Kaunas: 150 years of history
Extent: 400 p. : iliustr
Publishing data: Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas
Vilnius : Versus aureus
Date: 2016
Note: Recenzentai: dr. R.Oželis (KU); dr. A. Streikus (VU); dr. R. Skinkaitis (VDU); prof. V.S. Vaičiūnas (VDU). ISBN 9786094671999 (spausdintas); ISBN 9789955346180 (spausdintas); ISBN 9786094671982 (internetinis); ISBN 9789955346173 (internetinis)
Keywords: Kauno kunigų seminarija;Seminarijos istorija;Lietuvos Katalikų Bažnyčia;Priest seminary in Kaunas;History of the seminary;Lithuanian Catholic Church
ISBN: 9786094671999
Abstract: Artūro Grickevičiaus monografija „Katalikų kunigų seminarija Kaune: 150-ies metų istorijos bruožai“ nagrinėjama seniausios Lietuvoje be pertraukos iki šiol veikiančios mokymo ir ugdymo institucijos, kuri šiandien vadinama Kauno kunigų seminarija, istorija. Jos ištakos – Tridento susirinkimo 18 kanono įgyvendinimas XVI a. pabaigoje ir XVII a. pradžioje. 1864 m. caro valdžiai nusprendus perkelti Žemaičių vyskupijos pagrindines institucijas iš Varnių į Kauną, seminarija pastarajame mieste veikti pradėjo 1866 m. sausį. Nuo to laiko seminarija išgyveno penkis politinės valdžios pasikeitimus, taip pat tris Bažnyčios vyresnybės sprendimais nulemtus įstaigos paskirties tikslinimus. XIX a. antroje pusėje seminarija, ruošdama kunigus, gerokai prisidėjo prie krašto raštingumo ir blaivumo užtikrinimo, prie lietuvių tautinio atgimimo. Su ja vienaip ar kitaip buvo susiję daugelis ryškiausių laikmečio asmenybių, pvz., vysk. M. Valančius, prof. A. Baranauskas, prof. K. Jaunius, prelatas prof. J. Mačiulis-Maironis. 1922 m. įkūrus Lietuvos (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo) universitetą, seminarijos teologijos studijos deleguotos jo Teologijos-filosofijos fakultetui, o seminarija toliau veikė kaip gimnazinių ir filosofinių dalykų mokymo įstaiga. Vis dėlto ji ir šis fakultetas buvo tampriai susiję: dauguma pedagogų buvo tie patys, visų studentų dvasinio ugdymo pareiga teko seminarijai. Šiuo laikotarpiu Teologijos-filosofijos fakultete iškilo nauja intelektualų ir mokslininkų karta, pvz., S. Šalkauskis, A. Maceina ir Z. Ivinskis. Antrasis pasaulinis karas ir tarybinės kasdienybės dešimtmečiai seminarijai ir po universiteto uždarymo 1943 m. šalia jos veikiančiam Teologijos fakultetui buvo pilni sunkiausių išbandymų. Ypač destruktyvus buvo tarybinio saugumo ir religinių institucijų prievaizdų darbas.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/56472
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.02 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

120
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.