Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/56335
Type of publication: Monografija / Monograph (K1a)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Stasiūnaitienė, Eglė;Norkutė, Odeta;Rutkienė, Aušra;Tandzegolskienė, Ilona;Tūtlys, Vidmantas
Title: Universitetų socialinių mokslų studijų absolventų įsidarbinimas : iššūkiai ir realijos : monografija / Eglė Stasiūnaitienė, Odeta Norkutė, Aušra Rutkienė, Ilona Tandzegolskienė, Vidmantas Tūtlys
Extent: 209 p
Publishing data: Panevėžys : Smalta
Date: 2013
Note: Recenzentai : prof. dr. Arūnas Poviliūnas (Vilniaus universitetas); doc. dr. Tomas Jovaiša (Socialinės komunikacijos institutas)
Bibliografija: p. 139-172
Keywords: Studentai;Socialinių mokslų studijos;Įsidarbinimas;Darbo rinka;Studentų praktikos;Graduates of universities;Social science studies;Employability of graduates;Labour market;Internships of the university students
ISBN: 9786099546124
Abstract: Monografijoje „Universitetų socialinių mokslų studijų absolventų įsidarbinamumas: iššūkiai ir realijos“ analizuojami universitetų socialinių mokslų absolventų įsidarbinimo ir įsidarbinamumo veiksniai bei mechanizmai. Pirmajame ir antrajame monografijos skyriuose pristatomos įsidarbinimo bei įsidarbinamumo sampratos apibrėžčių variacijos, jas pagrindžiančios edukologijos, sociologijos, ekonomikos teorinės nuostatos. Apžvelgiamos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos strateginiuose dokumentuose pateikiamos politinės gairės ir aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinamumo tendencijos. Trečiajame skyriuje analizuojami universitetų socialinių mokslų krypties absolventų įsidarbinimą lemiantys darbo jėgos pasiūlos ir paklausos sąveikos veiksniai, apibendrinami darbdavių ir aukštųjų mokyklų atstovų požiūrio tyrimų rezultatai. Šiame skyriuje atskleidžiamos sąsajos tarp žmogiškųjų išteklių plėtros modelių ir aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinamumo, lyginant Lietuvai ir užsienio šalims būdingus žmogiškųjų išteklių plėtros modelius ir jų implikacijas, susijusias su aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinamumu. Ketvirtajame monografijos skyriuje nagrinėjama praktikos aukštojo mokslo sektoriuje reikšmė studentų įsidarbinamumo gebėjimų plėtrai
Monograph „Employability of the university graduates in social science studies: challenges and reality“ explores the factors and mechanisms of the employability of university social science graduates. At the beginning there is presented and ovieviewed variety of employment and employability concepts and their underpinning theories from the education science, sociology and labour economics. Afterwards there are reviewed existing political and strategic guidelines for the enhancement of employability of university graduates from the strategical documents of the EU and Lithuania. The third chapter provides analysis and insight in the labour market factors that affect employability of the social science graduates based on the qualitative research by interviewing representatives of employers and universities. There are discussed relationships between the established institutional models of human resource development and employability of the university graduates by providing comparative analysis of these models and their implications to employability. The last chapter provides the results of research on the importance of the internships to the development of employability skills of university graduates
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/56335
Affiliation(s): Edukologijos institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.53 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

130
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.