Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/561
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Čičirkaitė, Ramunė
Title: Idealiosios bendrinės tarties beieškant : ilgojo-įtemptojo balsio o vartosena 1960–2011 m. informacinėse laidose
Other Title: In search of an ideal standard pronunciation : usage of the long tense vowel o in news broadcasts from 1960 to 2011
Is part of: Darbai ir dienos, 2014, nr. 62, p. 45-58
Date: 2014
Keywords: Standardization ideology;Standard language;Codified pronunciation;News broadcasts;Long tense vowel;Standartizavimo ideologija;Bendrinė kalba;Kodifikuota tartis;Informacinės laidos;Ilgasis-įtemptasis balsis
Abstract: Straipsnyje analizuojama, kaip pastaruosius penkis dešimtmečius transliuotose informacinėse laidose realizuojamas vienas iš bendrinės kalbos žymiklių ilgasis-įtemptasis balsis o, kokie lingvistiniai ir nelingvistiniai veiksniai turi įtakos jo vartosenos pokyčiams. Tyrimo empirinė medžiaga – 1960–2011 m. transliuotos informacinės laidos, atrinktos iš daugiau kaip 60 val. reprezentatyvaus Lietuvos sakytinės žiniasklaidos tekstyno, kuris sąlygiškai suskirstytas į tris žiniasklaidos raidos etapus: sovietmetį (1960–1987 m.), pereinamąjį (1988–1992 m.) ir dabartinį (1993–2011 m.) laikotarpius. Iš viso tirta 39 informacinių laidų ir 134 jas rengusių diktorių, pranešėjų, žinių vedėjų, korespondentų tartis. Straipsnyje atskleidžiama, kad, nors nuo pat praėjusio amžiaus septinto dešimtmečio kalbos standartizavimo ideologija nesikeičia, net ir „idealiomis“ sovietmečio sąlygomis, t. y. kai informacinių laidų turinys ir kalba buvo griežtai kontroliuojami, tekstai surepetuoti ir skaitomi, ilgojo-įtemptojo balsio o vartosena tarties idealo neatitiko. 
The paper raises the issues of how the long tense vowel o, which is considered as one of the markers of standard language, has been realized in TV and radio news broadcasts over the last five decades and what linguistic and non-linguistic factors affect changes in its usage. The empirical data of this study consist of TV and radio news broadcasts since 1960. All the news broadcasts come from a representative, retrospective corpus of more than 60 hours of Lithuanian broadcast media divided into three periods of broadcast media development: the Soviet period (from 1960 to 1987), a transitional one (from 1988 to 1992), and the contemporary period (from 1993 to 2011). The pronunciation of a total of 39 news broadcasts and their fragments and of a total of 134 anchors, announcers, news readers, and reporters was analyzed. The study revealed that although our language standardization ideology has not changed since the seventh decade of the last century, even in the “ideal” conditions of the Soviet era, i.e., when the content and the speech of news broadcasts were strictly supervised and controlled and all the texts were rehearsed and read, the usage of the long tense vowel o had never met the ideal of the standard language pronunciation.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/561
https://hdl.handle.net/20.500.12259/561
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2014, nr. 62

Files in This Item:
ISSN2335-8769_2014_N_62.PG_45-58.pdf543.03 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record

Page view(s)

86
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.