Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54826
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Politikos mokslai / Politic sciences (S002)
Author(s): Mardosas, Egidijus
Title: Marxism and Aristotelian ethics
Other Title: Marksizmas ir aristoteliška etika
Is part of: Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 27, nr. 3
Extent: p. 214-221
Date: 2016
Note: WOS:000383729200004
Keywords: Susvetimėjimas;Etika;Žmogiškasis klestėjimas;Aristotelis;Marksas;Lienation;Ethics;Human flourishing;Aristotle;Karl Marx
Abstract: Straipsnyje apžvelgiama šiuolaikinių autorių „marksistų“ atsigręžimas į Karlą Marksą kaip moralės filosofą. Šios interpretacijos akcentuoja ankstyvųjų K. Markso idėjų reikš- mę bei interpretuoja jas įvairių moralės filosofijos tradicijų kontekste. Dažnai atrandamas ryšys tarp Markso idėjų ir aristoteliškos dorybių etikos. Taip pat pabrėžiama Alasdairo MacIntyre’o moralės filosofijos darbų įtaka aristoteliškam marksizmo interpretavimui
This article surveys the interpretations of the ethical foundations of Karl Marx’s thought. These interpretations focus on the early ideas of Marx and analyze them in the context of various traditions of moral philosophy. Aristotelian ethics is often proposed as the best model to understand the ethical foundations of Marx’s work. This article also points to the significance of Alasdair MacIntyre’s works in moral philosophy for the Aristotelian interpretation of Marx’s ethics
Internet: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2016/3/214%E2%80%93221.pdf
http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2016/3/214%E2%80%93221.pdf
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

106
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

6
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.