Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54671
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Bielskis, Andrius;Mardosas, Egidijus
Title: Two sources of meaningful life: aesthetics and ethics
Other Title: Du prasmingo gyvenimo šaltiniai: estetika ir etika
Is part of: Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016, T. 89
Extent: p. 62-72
Date: 2016
Keywords: Savastis;Estetika;Genealogija;Žmogiškas gėris;Foucault Michel;MacIntyre Alasdair;Selfhood;Aesthetics;Genealogy;Human good;Foucault Michel;MacIntyre Alasdair
Abstract: In this paper, we analyse two alternative approaches to the question of a meaningful life in contemporary philosophy: the aesthetic and the ethical. First, we examine Michel Foucault’s aesthetic approach whereby he argues in favour of understanding life as a work of art. Here aesthetics is understood as a constant search for the new, as innovation, and discontinuity. Next we examine the ethical approach found in contemporary neo-Aristotelianism developed by Alasdair MacIntyre. The ethical approach is presented as a direct critique of Nietzcheanism and aims to reconstruct the ethical subject in terms of unity, continuity, and the good. By examining the relation between the two positions, we argue for the importance of neo-Aristotelian ethics in the postmodern condition
Šiame straipsnyje analizuojami du skirtingi požiūriai į prasmingo gyvenimo klausimą šiuolaikinėje filosofijoje: estetinis ir etinis. Pirma, aptariamas Michelio Foucault estetinis požiūris, kuriuo remdamasis jis siūlo gyvenimą suvokti kaip meno kūrinį. Estetinis požiūris čia suprantamas kaip nuolatinė naujumo, inovacijos, pertrūkio paieška. Toliau aptariamas etinis požiūris Alasdairo MacIntyre’o išplėtotoje šiuolaikinėje neo-aristotelinėje filosofijoje. Etinis požiūris pristatomas kaip tiesioginė nyčiškos filosofijos kritika, siekianti rekonstruoti etinį subjektą per vientisumo, tęstinumo ir gėrio sampratas. Aptariant abu požiūrius, straipsnyje argumentuojama neo-aristotelinės etikos svarba postmoderniajame būvyje
Internet: https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9887
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.