Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/54446
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBalčius, Gediminas-
dc.contributor.authorGražulevičienė, Regina-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-07T00:12:45Z-
dc.date.available2018-10-07T00:12:45Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.issn13921649-
dc.identifier.otherVDU02-000012622-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5755/j01.erem.60.2.863-
dc.description.abstractAplinkos kokybei ir visuomenės sveikatos saugai užtikrinti, remiantis moksliniais tyrimais, būtina kenksmingas medžiagas tinkamai įtraukti į apskaitą ir jas tvarkyti, bendradarbiauti tarptautiniu mastu, taip pat įvertinti cheminių medžiagų pavojingumą. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) yra pagrindinis Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktas. Šio tyrimo tikslas – surinkti ir išanalizuoti duomenis apie Lietuvos pramonėje naudojamas toksiškas medžiagas ftalatus, jų koncentraciją paviršiniuose vandenyse, dugno nuosėdose, nuotekų dumble ir nustatyti žmogaus biomonitoringo poreikį Lietuvoje. 2003–2007 m. Lietuvos pramonėje sunaudotas di(2-etilheksil) ftalato kiekis padidėjo apie 65 kartus – nuo 3,7 t iki 240,81 t. DEHP koncentracijos kai kuriuose nutekamuosiuose vandenyse viršijo didžiausią leistiną vidutinę metinę koncentraciją iki 27 kartų, didžiausią leistiną koncentraciją iki 13 kartų. Didelės ftalatų koncentracijos paviršiniuose vandenyse rodo, kad būtina sukurti nuolatinę žmogaus biomonitoringo sistemą Lietuvoje, siekiant apsaugoti gyventojų sveikatąlt
dc.description.abstractControl of chemical substances and correct evaluation of danger and risk caused by them based on scientific research are necessary for keeping the environment and public health safe. A regulation signed by the European Parliament and the Council to control registration, evaluation, authorisation and limitation of chemical substances (REACH) is the main juridical act of a new EU policy regarding regulations of chemical substances. The objective of this research was to collect and analyse the data concerning phthalates used in Lithuanian industry, to present data on their environmental levels in surface water, sediments, sewage treatment plant effluents, and to discuss the need for the human biomonitoring in Lithuania. The amount of diethylhexyl phthalate (DEHP) yielded to Lithuanian industry and market increased 65 times from 3.7 t in 2003 to 240.81 t in 2007. DEHP concentrations in Lithuanian wastewater exceeded the regulated annual average maximum allowable concentrations up to 27 times and the maximum allowable concentrations up to 13 times. High environmental concentrations of phthalates pointed out to the need for establishing permanent human biomonitoring in Lithuaniaen
dc.description.sponsorshipAplinkotyros katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 5-11-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofAplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija, 2012, Nr. 2(60)-
dc.relation.isreferencedbyCAB Abstracts-
dc.relation.isreferencedbyCurrent Abstracts-
dc.relation.isreferencedbyINSPEC-
dc.relation.isreferencedbyEnvironment Complete (EBSCO)-
dc.relation.isreferencedbyEnvironment Index (EBSCO)-
dc.subjectFtalatailt
dc.subjectBiomonitoringaslt
dc.subjectAplinkalt
dc.subjectLietuvalt
dc.subjectPhthalatesen
dc.subjectBiomonitoringen
dc.subjectEnvironmenten
dc.subjectLithuaniaen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherEkologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)-
dc.titlePhthalates in the Lithuanian environment and the need for human biomonitoringen
dc.title.alternativeFtalatai Lietuvos aplinkoje ir biomonitoringo poreikislt
dc.typeresearch article-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5755/j01.erem.60.2.863-
dcterms.bibliographicCitation35-
dc.date.updated2012-11-06T15:00Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "12622"}, "publisher": {"other": ["Technologija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-1649"], "doi": "10.5755/j01.erem.60.2.863", "code": "S4", "subject": ["N012"], "url": ["https://doi.org/10.5755/j01.erem.60.2.863"], "country": "LT", "language": "en", "area": "N", "original": true, "pages": 7, "sheets": 0.5, "timestamp": "20121106150009.0", "account": {"year": 2012, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Aplinkotyros katedra", "id": "0101", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "B3329EAB453BD35BE7A5DE0B72BD339B", "lname": "Balčius", "fname": "Gediminas", "status": "0", "name": "Balčius, Gediminas"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Gamtos mokslų fakultetas", "id": "01", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Aplinkotyros katedra", "id": "0101", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "BEC162E4F9A5CE824E3A9C48E42E30CC", "lname": "Gražulevičienė", "fname": "Regina", "status": "1", "orcid": "0000-0002-0210-8053", "name": "Gražulevičienė, Regina"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptAplinkotyros katedra-
crisitem.author.deptAplinkotyros katedra-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml11.46 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.